People matter 1st – forstå effekten af PM (Particulate Matter)

Publiceret 4. februar 2021

Forstå effekten af PM (Particulate Matter) på vores helbred og se løsninger til beskyttelse af mennesker inde i vores bygninger.

Relevant fakta illustrerer perfekt, hvorfor vi har brug for at placere luftkvaliteten øverst på dagsordenen for miljøets og menneskers helbred. For det første har kvaliteten af den luft, vi indånder, en væsentlig indvirkning på vores helbred og velbefindende; globalt er luftforurening den største miljøårsag til forkortet levetid, hvilket bidrager til ca. 5% af alle dødsfald på verdensplan. For det andet inhalerer hver af os mere end 25 millioner partikler med hvert åndedrag, vi tager; jo mere forurening vi indånder, jo større er risikoen for sygdom og dårligt helbred. Derfor har vi lanceret kampagnen 'People Matter 1st' for at fremhæve risici (og løsningerne) i forbindelse med dårlig luftkvalitet i vores bygninger med fokus på nogle af de mindste og mest skadelige partikler - PM1. 

Partiklerne med den største kapacitet til at nå de yderste områder af vores åndedrætssystem er meget små, ca. 0,01-1 μm i størrelse - PM1. Forskellige partiklers evne til at danne aflejringer (i hvilken grad de kan blive fanget i kroppen) afhænger af deres størrelse, og om de f.eks. kan trænge igennem væggene til vores luftveje.

Dine lunger og ren luft

Lungernes funktion afhænger af ren luft selv i det alleryderste af de syv millioner luftsække (alveoler), hvor gasudvekslingen med kapillærerne finder sted. Blodet strømmer gennem kapillærerne og afgiver den kuldioxid (CO2), der er dannet under den metaboliske proces. Samtidig optager de ilt (O2) via alveolerne. Ilten transporteres fra alveolerne til musklerne og andre organer. Kuldioxid og andre urenheder forlader vores kroppe, når vi trækker vejret.

Nanopartikler, som ikke er større end en virus, kan blive deponeret (fanget) i cellemembranerne (væggene) i alveolerne. Disse har et samlet overfladeareal på ca. 70 m² og er meget følsomme over for partikler og skadelige stoffer. Hvis disse stoffer forbliver i luftvejene, kan de bidrage til udviklingen af emfysem, ødem og andre alvorlige sygdomme samt for tidlige dødsfald.

Camfil lufttest

Camfils eksperter tester din indendørs luftkvalitet for at sikre en sikker, sund og ren luft.

Indendørs luft

Den grundlæggende idé bag ventilation er at fortynde indendørsluften med udendørsluften. Men fordi udendørsluften er blevet så forurenet, som følge af bl.a. forskellige typer forbrændingsprocesser og dieseludstødningsgasser, er der behov for filtrering/rensning. Hvis luften, der kommer udefra, ikke renses, er der en risiko for, at luften indenfor vil indeholde en meget stor mængde skadelige partikler, der så kan finde vej ind i folks åndedrætsveje og cirkulationssystemer. 

Effektive luftfiltre i ventilationssystemet kan forhindre størstedelen af partikler. Indendørs forurening være meget mere farligt end udendørs forurening. Dette skyldes, at når partikler og andre stoffer blandes med indendørsluften, kombineres de på nye måder med de stoffer og partikler, der allerede findes indenfor. De kombinationer, der kan forekomme, kan være meget mere aggressive og derfor mere skadelige for os.

I moderne indendørsmiljøer forurenes luften ikke kun af partikler udefra, der kommer ind gennem døre og vinduer, men også af emissioner produceret af forskellige materialer inde i bygningen. Disse emissioner består af partikler og stoffer fra møbler, maling, kosmetik, byggematerialer, rengøringsprodukter osv. 

Emissioner genereres også af madlavning, pejse og stearinlys. Ozon kan også være til stede indendørs. Dette er en gas, der anses for at være et luftforurenende stof på jordoverfladen, og som kan føre til irritation i åndedrætssystemet.
Ren luft som 'lov'. Hos Camfil mener vi, at indånding af ren luft bør være en menneskeret. Momentum samles over hele verden med hensyn til den skadelige virkning af forurenet luft.

Filtrering af PM1

Brug af det rigtige ventilationsfilter hjælper dig ikke kun med at opretholde en sund indendørs luftkvalitet (IAQ), men det hjælper dig også med at spare energi og penge. Der findes filtre, der lever op til de strenge krav til fjernelse af PM1-forurening, såsom Opakfil ES, Hi-Flo XLT7 og Hi-Flo M7.

Høje standarder er kritiske

Med ISO 16890 har vi en luftfiltreringsstandard, der specifikt forklarer hvad et filter gør. Den er også mere præcis end sine forgængere og er samtidig en global standard, der tilbyder en enkelt test til alle kunder. Det er den mest almindeligt anvendte globale teststandard for partikelfiltre.