CERTIFICERINGER
Det ligger i vores Camfil-DNA

Certificeringer hjælper os med at sikre løbende forbedringer af processer og procedurer, så vi kan levere bedre produkter og services og som følge heraf få mere tilfredse kunder. Det ligger i vores Camfil-DNA.

SCAB_Sve_certifikatmärke_ISO_9001_14001

ISO 14001- OG 9001-CERTIFICERET

Vi er ISO 14001- og 9001-certificerede (kvalitet og miljø), hvilket betyder, at vi bliver tredjepartsauditeret af Svensk Certifiering hvert år, og det gælder for vores to produktionsenheder og alle salgskontorer med afhentningslagre.

Se certifikat her

EUROVENTCERTIFICERING

Camfil deltager i Eurovents certificeringsprogram for luftfiltre. Du kan se de aktuelle certifikater på denne adresse www.eurovent-certification.com. Sammen med flere europæiske luftfilterproducenter har den europæiske ventilationsorganisation Eurovent udviklet et certificeringsprogram. For at verificere produktinformation tester Eurovent filtre ved de uafhængige testcentre Sveriges Tekniske Forskningsinstitut (SP) i Borås og Finlands Tekniske Forskningscenter (VTT) i Espoo.

Se certifikat her
Logo P mark RISE.

P-mærkede filtre hos camfil

P-mærkning er en kvalitetsmærkning i henhold til RISE Research Institutes of Sweden, hvilket betyder, at filteret opfylder kravene i RISE's certificeringsregler (CR055), og at filteret har meget gode langtidsegenskaber i et rigtigt driftsmiljø.

P-mærkningsreglerne stiller grundlæggende krav om, at filteret skal opretholde den specificerede filterklasse, og at partikeladskillelseseffektiviteten ikke forringes drastisk i løbet af driftsperioden. Filtrene testes derfor i henhold til ISO 16890 for kontrol af tryktabsdata og filterklasse, og filterets langsigtede egenskaber i rigtig drift evalueres i henhold til SP-metode 1937.

Et yderligere krav er, at der skal være et fungerende kvalitetssystem for produktionen, herunder dokumenterede egenkontroller af filtre og materialer. RISE gennemfører derefter årlige inspektionsbesøg. I forbindelse med inspektionsbesøgene tages der også prøver direkte fra produktionen, som testes i henhold til ISO 16890.

P-mærkning er den certificering, der stiller de højeste krav til filtre i hele verden.

Hos Camfil har vi et stort udvalg af P-mærkede filtre, og alle certifikater kan findes på RISEs hjemmeside.

Certifikat posefilter filtermedie glasfiber:
Hi-Flo XLT ePM10 60 %
Hi-Flo XLT ePM2,5 50 %
Hi-Flo XLT ePM1 60 %
Hi-Flo ePM1 85 %

City-Flo XL ePM1 60 %

Hi-Flo XLS ePM10 60 %
Hi-Flo XLS ePM2,5 50 %
Hi-Flo XLS ePM1 60 %

Certifikat posefilter filtermedie syntet:
Cam-Flo ES ePM1 85%

Bæredygtighedsklassificering i sølv fra Ecovadis

EcoVadis er en platform, der bruger anerkendte metoder til på en gennemsigtig måde at vurdere, hvor klart og struktureret virksomheder arbejder med bæredygtighed. Områder, der indgår i EcoVadis' vurdering, er miljø, arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, bæredygtige indkøb og etik. Camfil Svenska har opnået en sølvklassificering i denne bæredygtighedsvurdering, og vores arbejde er blevet vurderet i kategorien "Manufacturer of special-purpose machinery industry", hvor vi er blandt de bedste 3%.

Arbejdet med Ecovadis hjælper os som virksomhed med at blive endnu mere bevidste om, hvad vi og vores interessenter gør, og hvordan vi påvirker vores planet og dem, der lever og vokser på den.
GEEIS-D logo || GEEIS-D logo || GEEIS-D logo

CAMFIL ER CERTIFICERET I MANGFOLDIGHED OG LIGE MULIGHEDER

Hos Camfil er mangfoldighed og inklusion vigtigt. GEEIS-D er en internationalt anerkendt certificering for virksomheder med et effektivt engagement i ligestilling, mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Vi er derfor meget stolte af, at Camfil Danmark har været GEEIS-D-certificeret siden 2020. Certificeringen leveres af Arborus. 

Camfil har i øjeblikket 13 GEEIS-D-certificerede selskaber, og arbejdet med mangfoldighed og ligestilling fortsætter som planlagt.

Se certifikatet her

UN global compact – commitment 

Vi tilsluttede os UN Global Compact og forpligtede os til at støtte de ti principper, der er opdelt i fire områder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Dette var starten på vores CamfilCairing-arbejde

Læs mere her