Industri & Produktion

Industri & produktion

I procesindustrien kan meget forurenet luft forstyrre proceseffektiviteten og medføre sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige risici. Robuste luftfiltrerings- og korrosionsstyringsløsninger hjælper dig med effektivt at afbøde disse industrielle problemer.

Forurening kan omfatte store støvniveauer, eksplosivt støv og molekylære forurenende stoffer. De resulterer i lugte, korrosive reaktioner og kan endda udgøre en giftig trussel for operatører og miljøet. Vores fit-for-purpose luftfiltreringsløsninger giver fremragende langsigtet ydeevne under hårde driftsforhold.