Ventilatorenheder

Ventilatorenheder

Ventilatorenheder er fleksible og økonomiske løsninger til at fjerne partikler fra den recirkulerede luft fra turbulente eller laminært ventilerede renrum.

Ventilatorenheder er stand-alone enheder med integreret HEPA-filter, ventilator og styresystem.
Enhederne leverer renset luft til renrum og laboratorier inden for Life Science, fødevare- og mikroelektronikindustrien ved at fjerne skadelige luftbårne partikler fra recirkulationsluft. I modsætning til plenum i overtryks-renrum, skaber FFU'er et positivt rumtryk, der reducere forureningsrisikoen, da der ikke er undertryk i plenum.