Miljøpåvirkning
Hvordan påvirker vores posefiltre miljøet?

Miljøpåvirkning

Camfil har arbejdet med livscyklusanalyser siden 1990’erne. Men for fortsat at kunne udvikle vores produkter og tjenester er det vigtigt at vide, hvordan miljøpåvirkningen ser ud i dag. Denne viden hjælper os ikke blot med at udvikle os – der er samtidig også flere og flere kunder, der efterspørger denne slags oplysninger.

IVL (Svenska Miljöinstitutet) har hjulpet os med at producere de første livscyklusanalyser for vores posefiltre. Livscyklusanalyse er en metode til at beregne et produkts miljøpåvirkning. Sammen med IVL har vi opbygget vores LCA-processer og har i mellemtiden uddannet os, så vi nu selv kan beregne vores produkters miljøbelastning ved at producere vores egen LCA.

LCA-beregninger giver en dybere indsigt i virksomheden og viser, hvor ressourcekrævende de forskellige faser er. Dette kan man drage nytte af i arbejdet med at udvikle og reducere produktets miljøpåvirkning. For at blive mere cirkulære og holdbare er det vigtigt at se på hele processen - og ikke kun fokusere på det indgående materiale.

Genanvendelse af spildmateriale samt forbedrede produktionsprocesser udgør en vigtig del. Men det er også vigtigt at øge samarbejdet med andre interessenter uden for virksomheden for at udveksle idéer, finde nye materialer og bedre transportveje samt at finde nye arbejdsgange, der kan medvirke til forbedrede miljøfordele.

Ved hjælp af oplysningerne fra LCA har vi udarbejdet EPD'er (Miljøvaredeklarationer) for de forskellige produkter. EPD'erne er blevet gennemgået og godkendt af en uafhængig og certificeret tredjepart. Dette sikrer, at oplysningerne i vores EPD'er er pålidelige. Læs mere her.

Alt dette arbejde er også direkte koblet op på FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Produktion

Det er vigtigt for os, at vi hele tiden reducerer vores økologiske fodaftryk ved at forbedre vores produktion og forbrug af varer og ressourcer. Der arbejdes konstant med at genanvende råmateriale samt udvikle og forbedre processer for at blive mere cirkulære og ansvarlige over for den kommende generation. Det gør vi i tæt samarbejde med vores leverandører, og eftersom vi selv producerer størstedelen af vores produktionsudstyr, kan vi skræddersy løsninger og tilpasninger til lige præcis vores forretning. Produktionen er direkte knyttet til FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

"What's on the box is in the box"

En vigtig del af produktkæden er vores kontrol af vores produkters ydeevne med testudstyr koblet direkte op på produktionsprocessen. Vores personale bliver bl.a. undervist på vores filterkurser for at forstå, hvor vigtigt det er at fremstille filtre efter de allerbedste principper. Vores filterkurser omhandler filterteknik og er åben for alle. Hvis du vil vide mere eller vil tilmelde dig til kurserne, kan du gøre det her.

Kemikalier

Vi skal reducere brugen af miljø- og sundhedsskadelige stoffer af hensyn til både miljøet og sundheden. Det har igennem flere år været et af vores mål at udfase kemikalier eller erstatte dem med mindre farlige kemikalier. Dette bidrager vores kemikaliehåndteringssystem og en tydeligere kemikalielovgivning til. Vi har nu opnået en god indsigt i, hvilke stoffer der indgår i de produkter, vi anvender, og har på denne måde ligeledes fået et mere sikkert arbejdsmiljø.

Energi i vores virksomhed

Energien, der bruges i forbindelse med produktionen af vores produkter, kommer fra en elløsning baseret på 100 % vedvarende energi. Varmen, vi bruger til at opvarme vores fabrik i Trosa syd for Stockholm, kommer fra kraftvarmeværket i Trosa, der i de seneste år udelukkende har anvendt vedvarende energikilder. Spildvarmen fra vores processer håndteres og genanvendes på fabrikken.

Emballage

Emballagen, vi anvender, er lavet af materialer fra skovbrug, der tager hensyn til mennesker og miljø. 

Vi leder hele tiden efter muligheder for at reducere vores klimaaftryk. I forbindelse med lanceringen af næste generation af Hi-Flo posefiltre - et filter med energioptimerede egenskaber - har vi også opgraderet emballagen. Den nye kasse bevarer alle de vigtige funktioner, men ved at bruge en mere bæredygtig emballageløsning er det lykkedes at reducere CO2-udledningen forbundet med emballagen med mere end 50 tons.

Vi indsamler og sorterer al emballage, som vi bringer ind i Sverige og indberetter det til FTI (Emballage og avisindsamling). Se vores FTI-certifikat.

Et eksempel på at skabe flere cirkulære flow er, at vi genanvender den sorterede emballage og strækfolieplast til at lave returposer for et renere arbejdsmiljø for dem, der håndterer og skifter de snavsede filtre. Poserne er lavet af cirka 75 % genanvendt PET.

Dette arbejde er ligeledes knyttet til FN's verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Transport

I de seneste år har vi arbejdet hårdt på at tilpasse vores indkøb af råmaterialer for at maksimere udnyttelsesgraden i en trailer/container. Nu fortsætter arbejdet med at reducere miljøpåvirkningen yderligere samt at lægge en plan for, hvordan vi skal arbejde videre på at opnå fossilfrie transporter sammen med vores leverandører og kunder.

Dette arbejde er koblet op på flere af FN’s Verdensmål – blandt andet mål nr. 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor man ikke vil have en masse partikler og støj i vores byer, og mål nr. 3 om sundhed og trivsel, hvor ren luft udgør et vigtigt element.

Luftfiltres miljøpåvirkning under drift

Camfil begyndte at arbejde med livscyklusanalyser (Life Cycle Analysis, LCA) allerede tilbage i 1990’erne, og vi ved af erfaring, at det største miljøaftryk opstår under drift. Derfor har vi arbejdet aktivt med at opnå en fælles standard for energiklassificering af luftfiltre.
Grafen viser fordelingen mellem de forskellige faser i en LCA for posefiltre. A1-A3: Produktfremstilling, A4-5A: Transport, B1+B6: Anvendelse (beregnet med et svensk el-mix), C1-C4: Affaldshåndtering, D: Ressourcegenvinding. Hver enkelt farve modsvarer et specifikt filter.
Grafen viser, hvordan forskellige landes elproduktion påvirker filteret under drift.

Det er imidlertid vigtigt at huske på, at disse produkters formål er at rense luften til fordel for både miljø og menneskers sundhed. Derfor er det vigtigt, at vi ikke går ned i filterklasse for at reducere energiforbruget og på denne måde får en dårligere luftkvalitet. Læs mere om det her under ”Take A Breath”.

Da vi er certificeret i henhold til Eurovent, er vores filtre energiklassificeret i henhold til Eurovent 4/21.

Ved udskiftning af luftfiltre anbefaler vi, at man anvender beskyttelsesudstyr som fx åndedrætsværn og handsker. Sørg for at lukke det snavsede filter inde i en kasse eller pose, så det ikke påvirker omgivelserne med lugt eller afgiver snavs, før det sendes til forbrænding.

Affaldshåndtering

Vi får ofte spørgsmål om, hvordan vores produkter skal håndteres efter brug. Det findes der ikke noget enkelt svar på, da det afhænger af, hvor de har været installeret henne, hvilken type støv eller hvilket stof der er i filteret, eller hvilket anlæg der skal tage imod affaldet. Læs mere om, hvordan man håndterer de forskellige typer her.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med FN's verdensmål