Beskyt dit lager og logistikcenter med renluftsløsninger

Ren luft på lagre og hos logistikcentre er en klar konkurrencemæssig fordel i den hektiske logistikindustri. Et rent produktionsmiljø betyder færre driftsstop, lavere energiomkostninger, mindre miljøpåvirkning og et mere velbefindende personale - og selvfølgelig et renere og mere fejlfrit produkt, der kan sendes til kunden. 

Hvad truer indeklimaet hos lager- og logistikcentre?

Luftforurening hos lager- og logistikcentre genereres både fra interne og eksterne kilder. I store centre er det vanskeligt at forhindre udendørs luftforurening i at trænge ind i anlægget, da trafikken både indenfor og udenfor centrene er tung, og forurening spredes let via porte/døre og ventilation.

Når du vurderer udfordringer med luftkvaliteten, er det vigtigt at kende og forstå de luftkvalitetsrisici, der er forårsaget af din virksomheds driftsmiljø. Er din ejendom beliggende i et travlt industriområde? Luftforurening kan bevæge sig ind i din bygning fra en nærliggende ejendom eller fra trafikken udefra. Hos lagre og logistikcentre er luftforurening forårsaget af den normale daglige drift fra transportudstyrets udstødningsgasser til støvet fra lastbiler og transportbånd. Driften frigiver små partikler, der kan påvirke indeklimaet og den indendørs luftkvalitet, udstyrets funktionalitet samt personalets helbred. En enkel måde at løse luftkvalitetsudfordringer på i din ejendom er at placere luftrensere i de områder, der er mest forurenede.

Fordele ved CamCleaner luftrensere
  • Et renere arbejdsmiljø, færre driftsstop
  • Reduceret behov for rengøring
  • Reducerede energi- og vedligeholdelsesomkostninger
  • Mindre miljøpåvirkning
  • Et mere velbefindende personale
  • Jævn temperaturfordeling
  • Til fjernelse af de fleste luftforurenende stoffer, såsom gasser, papir og papstøv, betonstøv fra gulvet, sandstøv og generelt små partikler i alle størrelser (inklusive PM1 og PM2.5)

Beskyttelse mod luftforurening er vigtig, da dårlig luftkvalitet kan påvirke lagerdriften på mange forskellige måder. Luftbårne partikler kan beskadige lagerprocesser og udstyr, da støv lander på automatiserede opsamlingslinjer og scanningsudstyr. Forurening, der spredes i lagerbygninger, kan let beskadige produkter og have en væsentlig indvirkning på deres kvalitet og også på virksomhedens image. Derudover skal du tage højde for den dårlige luftkvalitets påvirkning af dit personale. Du skal sikre dig, at dit personale har et rent og behageligt arbejdsmiljø, så de ikke udsættes for de sundhedsmæssige følgevirkninger af partikler eller gasser.

Ved at eliminere de risici, der er forbundet med forurenet luft og støv, sparer du på de omkostninger, der normalt er forbundet med vedligeholdelse og service af udstyr samt sygefravær. Samtidig sikrer du dig, at kundetilfredsheden forbliver høj.

Kun ved at måle kan du være sikker på hvilke handlinger din indendørs luft kræver

Overvågning af luftkvaliteten er afgørende, så du kan reagere på tidlige advarselstegn og være i stand til at forhindre potentielle luftkvalitetsrisici i din ejendom. Sørg også for regelmæssigt at kontrollere dine ventilationsfiltre, manometre og tætninger på døre og filtre for at sikre, at ventilationsenhederne er helt tætte og fungerer ved fuld kapacitet.

Ved at følge variationerne i luftkvalitetsniveauerne, vil du straks kunne bemærke væsentlige ændringer og være i stand til at reagere på dem, før der opstår alvorlige gener. Mængden af små partikler i luften kan let overvåges med Air Image-sensoren. Camfils patenterede intelligente sensorsystem hjælper dig med at overvåge mængden af små partikler i luften i din bygning samt styre hastigheden på luftrenseren i henhold til mængden af partikler. De automatiske funktioner hjælper dig med at spare energi og samtidig sikre ren luft for dit personale og kunder. Maskiner, udstyr og produkter forbliver renere og af bedre kvalitet, og der afholdes ingen uventede og ekstra vedligeholdelsesomkostninger.

Målinger af luftformige forurenende stoffer, såsom VOC, formaldehyd, ozon, benzen og ethylen bør også udføres fra tid til anden, især på lagre, hvor det opbevarede eller passerede materiale varierer. Ethylen er et problem i lokaler, hvor grøntsager og frugt opbevares, fordi nogle af dem frigiver ethylen, som "ælder" andre produkter for tidligt - i værste fald ødelægges de helt, før de når ud til salg.

En luftrenser løser støvproblemer på en energieffektiv måde

Installation eller udskiftning af et mekanisk ventilationssystem er ofte meget dyrt, og der opstår som regel kun problemer med luftkvaliteten i visse områder hos lager- og logistikcentre, ikke i hele bygningen. Derfor er den mest omkostningseffektive løsning at placere effektive luftrensere i de områder, hvor der opdages luftkvalitetsproblemer. Med luftrensere kan energiomkostningerne også reduceres, da retning og mønster for ventilering af den rene luft kan justeres, så den varme luft, der stiger op i rummet, kan recirkuleres ned til gulvniveau. Dette reducerer behovet for opvarmning betydeligt.

Ved hjælp af luftrensere tager du kontrol over varmeudgifterne for din ejendom og sikrer, at din logistikkæde fungerer optimalt. Når ren luft kan flyde frit mellem emballage og varer, så sikrer du - ud over at beskytte de opbevarede produkter – et sundt arbejdsmiljø for de mennesker, der håndterer dem. God luftkvalitet er en afgørende faktor i en velfungerende forsyningskæde.

Camfils luftrensere til industrien består af patenterede luftrensere med de mest effektive luftfiltre på markedet. Alle modeller har mindst to-trins filtrering, og primærfiltrene er som det mindste HEPA H13, som også filtrerer vira. Camfils CamCleaner luftrensere kan også udstyres med molekylær filtrering, så de fjerner f.eks. de ovennævnte gasser såvel som lugt.

Har du brug for hjælp til at vurdere dine ejendoms luftkvalitetskrav?

Se kundecases med vores luftfiltreringsløsninger til lager- og logistikcentre:

DB Schenker Västerås
DB Schenker Alnabru
Publiceret 29. september 2020