Ofte stillede spørgsmål om vira og filtrering

Vi får hver dag spørgsmål fra vores kunder i hele verden om vira generelt og især Coronavirus (COVID-19). Nedenfor har vi samlet de oftest stillede spørgsmål om Coronavirus (COVID-19) og luftfiltrering. Kan vira fanges i et filter i et ventilationsanlæg? Skal jeg skifte mine filtre efter et virusudbrud? Hvilken filtereffektivitet er bedst til at fange vira? Vi bad vores vicepræsident for R&D, Anders Sundvik, om at dele sin viden om, hvordan korrekt luftfiltrering kan hjælpe med at bekæmpe vira. Se videoerne og læs svarene nedenfor.

Vigtig generel INFORMATION:

1. Til generel forebyggelse af infektion fra spredning af Coronavirus (COVID-19) er det vigtigt at følge mandater og henstillinger fra 

  • Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
  • De danske myndigheder

2. God håndhygiejne og social afstand er den mest effektive måde at forhindre infektion og spredning af Coronavirus (COVID-19)

Spørgsmål og svar

Undersøgelser har vist, at en person, der er smittet med en respiratorisk viral infektion såsom influenza, kan skabe dråber der indeholder virus ved at nyse og hoste. Disse dråber kan både være synlige og usynlige for det menneskelige øje. De usynlige dråber kan variere i størrelse fra 0,5 til 15 mikron. Undersøgelser af andre almindelige vira antyder, at en dråbe på 1 mikron kan bære nok virus til at forårsage en infektion.
Ja. Hvis du genanvender luften i din bygning for at spare energi, skal du slukke for recirkulationen og bruge 100% tilluft. Dette øger ventilationsluften. Vira i bygningen kommer med større sandsynlighed indefra end udefra. Frisk luft fortynder koncentrationen og ved at slukke for brug af recirkulation forhindrer spredning af virus i bygningen.
Ja. Effektiviteten afhænger af luftfilterets effektivitet. Men da smitsomme dråber generelt er større end 1 mikron, er reduktionen af vira markant større end effektiviteten angivet på et ePM1 eller et EPA/HEPA-filter. Den angivne luftfiltereffektivitet på disse filtre svarer til den mindste virusbeskyttelse/-reduktion, som du reelt får.
Nej. For at forhindre spredning af luftbåren vira, såsom COVID-19, anbefaler Camfil kraftigt ePM1-filtre eller bedre. Disse filtre garanterer 50% reduktion af virua over filteret, og i de fleste tilfælde vil reduktionen være markant højere på grund af dråbestørrelsen. For nogle ePM2,5-filtre kan effektiviteten på 1 mikron partikler være meget begrænset.
Både og. Opgradering af filtre til en bedre filterklasse vil øge virusreduktionen over filtertrinnet. Desuden er andre overvejelser vigtige, f.eks. kan ventilationsanlægget håndtere den højere modstand over luftfilteret? Er tætninger og pakninger tætte nok til at anvende den bedre filterklasse? Generelt forårsager en eller to filterklasser op ikke et problem. Yderligere opgradering end det kræver korrekte foranstaltninger.
Nej. Virus fanget i et filter er stærkt bundet til fibrene i filtermediet. Når virusset er fanget, forbliver det i luftfilteret og tørrer til sidst ud og dør. Undersøgelser af COVID-19-virus indikerer, at virusset ikke overlever længere end tre dage på åbne overflader.
Nej, ikke nødvendigvis. Hold dig til din almindelige vedligeholdelsesplan. Filtre skal udskiftes regelmæssigt på grund af højt tryktab eller andre hygiejniske årsager. Et virusudbrud påvirker ikke din vedligeholdelsesplan.
Ja, ved at bruge luftrensere. Hvis du allerede har slukket recirkulationen, øget luftmængden og opgraderet filtrene til den maksimalt tilladte filtreringseffektivitet, er der en mulighed for at bruge recirkulationsluftsrensere af høj kvalitet. De er meget effektive til at forbedre den generelle luftkvalitet. Fordelen ved luftrensere er, at en markant højere filtreringseffektivitet kan anvendes i rum, hvor det ellers ville være umuligt. Via øget luftskifte og høj filtreringseffektivitet er det muligt at reducere forureningen i et rum med 90% eller mere. Det er en god ide at bruge luftrensere i højrisikoområder og på steder, hvor mange mennesker opholder sig tæt sammen (f.eks. venteværelser osv.).
Med en god hygiejnisk håndtering som anbefalet til brugte luftfiltre. Generelt er der en meget lille chance for, at vira kan holde sig i live i en længere periode i luftfilteret, så risikoen for infektion, når der skiftes filtre, er lav. Generelle hygiejniske forholdsregler bør dog træffes, når filtre udskiftes for at undgå at blive udsat for skadeligt støv. Brug beskyttelsesudstyr (dragt med lange ærmer og lange ben), handsker, beskyttelsesmaske og beskyttelsesbriller. Anbring det brugte filter i en plastikpose, når det er taget ud af ventilationsanlægget, og forsegl posen før det brugte filter flyttes. Dette er generelt en god praksis og en vigtig forholdsregel ved filterskifte hos almindelige ventilationsanlæg. For specielle applikationer hos f.eks. hospitaler og laboratorier kan der gælde særlige krav. Hold dig til de standardprocedurer, der er gældende for din drift, og fjern først beskyttelsesudstyret, når du har forladt ventilationsrummet.
En god tommelfingerregel er at holde sig til den normale vedligeholdelsesplan. Hvis du ikke ønsker at opgradere din beskyttelse, er der ingen grund til at skifte dine filtre på grund af COVID-19. Du skal heller ikke udsætte det planlagte filterskifte. At anvende filtre for længe kan få luftmængden til at falde og energiomkostningerne gå op. Andre hygiejniske aspekter ved at anvende filtre for længe kan også komme i spil (som lugt, skimmelvækst osv.).
Nej. Filtreringssystemets beskyttelsesniveau bestemmes på baggrund af den samlede effektivitet af alle filtertrin. Ettrinsfiltrering kan give en højere effektivitet end flertrinsfiltrering, hvis der anvendes en bedre filterklasse i dette trin. Formålet med flertrinsfiltrering er hovedsageligt at forlænge levetiden for de dyre slutfiltre med høj effektivitet.
Publiceret 31. marts 2020