Sådan forandres luftkvaliteten om vinteren

Om vinteren føles luften ofte både klar og frisk takket være kulden. Men tingene er ikke altid, som det ser ud til. Sandheden er, at der normalt er en højere koncentration af luftforurening i udendørsluften i vintermånederne.

Vinterlandskab med sne og is

Med de rette filteringsløsninger kan du imidlertid forbedre dit indeklima markant og undgå de farlige partikler, der forurener. Om du skifter til filtre med bedre filtreringseffektivitet eller køber en luftrenser, vil du sandsynligvis samtidig reducere sygefravær, få lavere energiomkostninger og øge dine medarbejderes præstationskapacitet. Uanset hvilken ventilationsløsning du i øjeblikket har, er der altid foranstaltninger, der kan forbedre den indendørs luftkvalitet på din arbejdsplads, uanset om du arbejder på et kontor, lager eller fabrik. Det behøver heller ikke at koste alverden.

BEDRE PÅ LANDET END I BYEN

De mennesker, der bor i byer, er mere påvirket af høje partikelniveauer end dem, der bor i landområder. Befolkningstætheden i byerne medfører, at luftforurening dannes i større skala, for eksempel fra trafik. Luftforurening består helt enkelt af partikler i forskellige størrelser: grove partikler, fine partikler og ultrafine partikler (nanopartikler) blandt andet. Luftforurening indeholder også kvælstofdioxid eller jordnær ozon og kan forårsage sundhedsmæssige problemer hos mennesker. Dette anslås at koste samfundet cirka 40 milliarder kroner årligt (ifølge Den Europæiske Revisionsret).

I løbet af de senere år har opfattelsen af skader forårsaget af luftforurening ændret sig. Undersøgelser viser en klar sammenhæng mellem negative helbredseffekter og niveauer af forurening i udeluften. Det har vist sig, at helbredseffekter forekommer på endnu lavere niveauer end tidligere antaget. Partikler fra udstødningsgasser fra trafikken, især de mindste partikler, er dem, der er forbundet med de største helbredsrisici og omkostninger.

Fine og ultrafine partikler (nanopartikler) er så lette, at de er vanskelige at måle i vægt og masse. De bidrager i mindre grad til den samlede partikelmasse men er samtidig flest i antal. Dette betyder, at de sammen danner en større overflade og er mere kemisk reaktive end grovere partikler. Dette gør, at de kan forårsage større skade, når du indånder dem.

Det svenske miljøbeskyttelsesagentur (Naturvårdsverket) advarer om stigende giftig luftforurening i byer om vinteren. Dette kan skyldes, at emissionerne er størst der, fordi biler koldstartes.

FRISK LUFT INDENDØRS

Som individ kan du ikke gøre meget ved udendørsluften, men du kan påvirke og forbedre indendørsluften. I ventilationssystemer er der luftfiltre, der påvirker koncentrationen af forurenende stoffer i luften. Der findes forskellige filtre og forskellige filterklasser på tilluftsfiltre. Tilluftsfiltre med lave filterklasser slipper alle skadelige luftforurenende stoffer igennem, mens filtre med højere filterklasser reducerer forurenende stoffer.

Hvis du ønsker endnu renere luft end den sædvanlige ventilation er i stand til at give, er luftrensere et godt alternativ. Luftrensere fungerer som et supplement til din nuværende ventilation og virker godt på for eksempel skoler eller kontorer, hvor bedre kvalitet af indeklimaet er ønskeligt. Det er især godt med luftrensere i lokaler i bymiljøer, da der er højere koncentrationer af luftforurening der.

For at luftrenseren kan fungere optimalt skal den tilpasses til det rigtige luftrensningsområde. Vælg en luftrenser, der arbejder med passiv teknologi, det vil sige med mekaniske filtermekanismer til partikler og gasabsorption. Risikoen med andre teknikker er, at luftrenseren producerer ozon og ladede partikler, og det skal undgås.

Det er velkendt, at kontorpersonale fungerer bedre i den rigtige stuetemperatur og på kontorer med god luftkvalitet. Som arbejdsgiver kan du derfor spare mange penge på højere produktivitet og reduceret korttidssygefravær med et velfungerende installationssystem og et godt indeklima.

 

KILDER:

Den Europæiske Revisionsret
Naturvårdsverket rapport Frisk luft 2019
Adnan Ploskić, forsker ved KTH Byggvetenskap och verksamhetsutvecklare hos Bravida Sverige

Publiceret 15. juni 2020