Molekylær kontamineringskontrol og bæredygtighed

Molekylær kontamineringskontrol og bæredygtighed

Produkter til molekylær kontamineringskontrol (MCC) fjerner molekyler, gasser og dampe fra luften, da de ikke kan opsamles ved hjælp af almindelige partikelfiltre. Molekyler er typisk 1.000 til 10.000 gange mindre end de mest penetrerende partikler, der passerer gennem HEPA- og ULPA-filtre.

Kemikalier, der findes i gasform i atmosfæren, enten udendørs eller inde i bygninger, inkluderer polyaromatiske carbonhydrider, flygtige organiske forbindelser (VOC), benzen, isocyanater og siloxaner for blot at nævne nogle få. De kræver alle molekylær filtrering for at beskytte mennesker, processer eller maskiner eller blot for at fjerne lugt. Mange af disse kemikalier er luftbårne og kan blandes og dermed danne en farlig cocktail med ukendte helbredsvirkninger.

INDENDØRS LUFTKVALITET

Beskyt mennesker, der opholder sig i bygninger som lufthavne, kontorer, hospitaler eller laboratorier.

UDSTØDNING

Beskyt mennesker og miljøet mod lugt og giftstoffer, der udledes via afkastsystemer fra industri- eller elproduktionsanlæg. 

MIKROELEKTRONIK

Øg udbyttet i fremstillingen af halvlederplader, fladskærme, harddiske og udstyr. Beskyt mod proceskemikalier, der er sporbart til stede i luften.

KORROSIONSKONTROL

Beskyt følsomme elektriske processtyringssystemer fra sure gasser i den petrokemiske industri, ved papirforarbejdning, metalfremstilling, trykning af printplader, hos datacentre og spildevandsrensningsanlæg. Korrosionskontrol er også vigtig for beskyttelse af genstande på museer og i lagerlokaler.

Nye produkter - 2019

CAMCARB VG

I 2019 lancerede Camfil en ny version af CamCarb VG 440. Et molekylært filter, der anvendes til korrosionskontrol i tunge procesindustrier og i ventilationssystemer på steder som lufthavne, museer og kontorer.

Et revolutionerende produktdesign tillader brug af mindre adsorbenter for at mere end fordoble produktets levetid sammenlignet med eksisterende konkurrerende løsninger. Dette resulterer igen i mindre affald, længere serviceintervaller og reduceret miljømæssigt fodaftryk. Derudover blev Camfils CamCarb-molekylærfilter-sortiment kraftigt forbedret ved at implementere et nyt produktmærkningssystem, der fokuserer på gastyper snarere end medietyper. De tydelige produktbeskrivelser sikrer, at vores kunder vælger de produkter, der er bedst tilpasset deres kontamineringsproblemer, med maksimal produktlevetid og fjernelseseffektivitet og dermed den laveste affaldsproduktion.

Behandling af organisk affald til biogasproduktion

Når biologisk nedbrydeligt organisk affald indsamles eller adskilles fra blandet affald, giver det værdi som brændstof til energiproduktion eller som råmateriale til kompost eller gødning. Enhver biologisk nedbrydningsproces frembringer en kompleks blanding af gasser, som kan skabe lugtgener eller, i tilfælde af biogas, en korrosionsfare for forbrændingsmotorer. Camfils robuste molekylære filtre hjælper med at eliminere disse problemer og fjerne de stærkt forurenede gasser fra denne meget værdifulde ressource til vedvarende energi, kompost og jordforbedringsmidler. Læs mere her.
Sådan bidrager Camfils molekylære kontamineringsløsninger til bæredygtighed

KORROSIONSKONTROL:

Beskyttelse af følsomme elektriske processtyringssystemer fra sure gasser i den petrokemiske industri, ved papirforarbejdning, metalfremstilling, trykning af printplader, hos datacentre og spildevandsanlæg/rensningsanlæg. Korrosionskontrol er også vigtig for beskyttelse af genstande på museer og i lagerlokaler.

INDENDØRS LUFTKVALITET:

Beskyttelse af personer, der opholder sig i bygninger som lufthavne, kontorer, hospitaler eller laboratorier.

AFKAST:

Beskyttelse af mennesker og miljø mod lugte og toksiner, der udsendes i afkastluften fra industrielle anlæg.

MIKROELEKTRONIK:

Udbytteforbedring ved fremstilling af halvledere, fladskærme, harddiske. Beskyttelse mod udendørsluft og proceskemikalier, der er til stede i små koncentrationer i luften.

CAMFIL REDUCERER BRUGEN AF FARLIGE KEMIKALIER OG FLYTTER MARKEDET MOD MILJØVENLIGE LØSNINGER

Camfils molekylære filtre arbejder via adsorption, hvor molekyler klæber til materialer med ekstremt høje overfladearealer. CamPure er en del af vores sortiment af løse adsorberende filtermedier. Campure er certificeret af UL, et tredjeparts certificeringsselskab og er grundigt testet til anerkendte brændbarhedsstandarder og i henhold til ISO 10121-1. En meget gennemprøvet metode til korrosionsbekæmpelse bruger aluminiumoxidbaserede adsorbenter, der anvender kemisk imprægnering med en forbindelse kaldet permanganat (MnO4). Camfil tilbyder disse medier med mærkerne CamPure 4 og CamPure 8.
Permanganat har en fordel i forhold til andre kemikalier, der typisk bruges til at filtrere sure gasser, der er skyld i korrosion - dets stærke oxiderende egenskab - hvilket muliggør effektiv kontrol af andre klasser af forurening, såsom formaldehyd eller meget lugtende mercaptaner. Imidlertid er hverken mercaptaner eller formaldehyd til stede i luften ved de fleste applikationer. Mange kunder fortsætter med at udskifte medier indeholdende permanganat af historiske årsager uden at stille spørgsmålstegn ved, om det virkelig er den bedste løsning på deres nuværende korrosionsproblemer.

EN HYBRIDLØSNING TIL KORROSIONKONTROL MED MINIMALE MILJØPÅVIRKNINGER

Permanganat er klassificeret som en toksisk fare for vandlevende liv på grund af manganatomet (Mn) i molekylets struktur. Det er derfor dyrt at behandle det som affald og kræver specifikke transportprocedurer og forholdsregler for at undgå spild. Som et resultat anbefaler Camfil nu hybridadsorbenter til vores kunder. Disse kombinerer aktivt kul, aktiveret aluminiumoxid og miljøvenlige kemiske imprægneringer, når permanganat ikke er absolut nødvendigt for at behandle luften. Vores hybridmedier inkluderer CamPure 15 og CamPure 32.

CamPure 15 har bevist sig vellykket i applikationer med fjernelse af hydrogensulfid (H2S) eller svovldioxid (SO2) som hos papirforarbejdsningsfabrikker eller olie- og gasanlæg.

CamPure 32 er velegnet til produktion af biogas og biometan, hvor H2S er den vigtigste forurening. Nogle gange kombineres CamPure-medier med separat aktiv kul, når flygtige organiske forbindelser også skal kontrolleres. Vi ser stadig masser af muligheder for at konvertere permanganatmedier til mere miljøvenlige kvaliteter, og vi forfølger denne overgang på det globale marked.

Publiceret 19. juni 2020