Roskilde Sygehus

Optimalt indeklima for sundhedspersonale på Roskilde Sygehus

Publiceret 7. november 2022

Der hersker ingen tvivl om, at fremtiden i sundhedssektoren byder på store forandringer med nye behandlingsformer, strukturer og teknologi. Fleksibilitet er afgørende for løbende at kunne tilpasse sig nye behandlinger, teknologier og strukturer med kort varsel.

Luftgener fra behandlinger

I efteråret 2012 blev det besluttet, at Roskilde Sygehus på Sjælland i Danmark skulle til at foretage Autolog Stamcelletransplantation, som er en højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Inden behandlingen med kemoterapi udføres har personalet høstet stamceller hos patienten. 

Disse stamceller bliver efter endt kemoterapi givet tilbage til patienten gennem en stor blodåre, hvor de selv finder vej til knoglemarven og genopretter knoglemarvsfunktionen, som bliver ødelagt af kemoterapien. 

Efter 10-14 dage er knoglemarven genoprettet og danner nye blodceller; røde og hvide blodceller samt blodplader.

I dagene efter at stamcellerne er blevet givet tilbage afgiver patienten en kraftig lugt. Lugten er ubehagelig for sundhedspersonalet at opholde sig i og giver et rigtig dårligt indeklima.
Camfils løsning har givet en væsentlig forbedring af indeklimaet på patientstuen, hvor de fleste sundhedspersonaler i dag kan opholde sig uden brug af maske.

Fleksibel løsning

Luftrenser CC 800 med molekylærboks på Roskilde Sygehus.

Camfils forslag til løsning af problemet var en kombination af en luftrenser og kulpatroner. Luftrenseren renser luften effektivt og reducerer antallet af partikler, mens kullet absorberer lugten.

Efter flere forsøg med forskellige slags kul og luftrensere blev den optimale løsning fundet. En CC 800 med en helt speciel kombination af flere slags kul blev monteret på hjul.

Sundhedspersonalet på afdelingen udtaler, at Camfils løsning har givet en væsentlig forbedring af indeklimaet på patientstuen, hvor de fleste sundhedspersonaler i dag kan opholde sig uden brug af maske. Derudover er det en fordel, at luftrenseren er på hjul, så den er nem at flytte til en ny patient eller på depot, hvis den ikke er i brug.

Camfils CC-luftrenserserie af mobile, stationære og selvstændige luftrensere kan benyttes til at supplere eksisterende ventilationssystemer, men produktet har flere værdifulde funktioner på hospitaler, hvor patienter og ansatte bør have et godt indeklima og skærmes fra partikler og lugte.

CC 800 luftrensere

Camfils sortiment af patenterede luftrensere har de mest effektive HEPA filtre på markedet. De er designet til at fungere som et supplement til dit eksisterende ventilationssystem og giver dig:

  • Forbedrer luftkvaliteten og indeklimaet
  • Reducerer lugtgener
  • Mindre rengøring påkrævet
  • Lave energiomkostninger
  • Reducerer støv, asbest og partikler i alle størrelser ned til ultrafine