Mobile udsugningsløsninger

Mobile udsugningsløsninger

Mobile udsugningsløsninger og statiske arbejdspladssystemer giver en effektiv og fleksibel måde at opfange tørt luftbårent støv og røg direkte ved kilden og på forskellige steder.

Svejseapplikationer og andre manuelle metalbearbejdningsprocesser genererer luftbåret støv og røg, som kan være skadelige for operatøren og forurene produktionsmiljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Sådanne processer er almindelige i metalforarbejdningsindustrien, men også i mange andre industrier, hvor virksomheder for eksempel driver små værksteder til reparationer eller vedligeholdelse af deres eget udstyr. Til dette formål er den ideelle løsning omkostningseffektive og effektive mobile udsugningssystemer, som opfanger tørt luftbåret støv og røg direkte ved kilden.

I modsætning til større, stationære udsugningssystemer, kan de mobile støv- og røgsugere nemt flyttes til forskellige arbejdsstationer, hvis det er nødvendigt. Brug af mobile løsninger hjælper med at forbedre den indendørs luftkvalitet i produktionen, beskytte medarbejdere mod skadelige emissioner og til at opfylde de lokale sundheds- og sikkerhedskrav.

Camfils mobile udsugningssystemer og udstyr til statisk kildefangst håndterer lette til mellemstore støv- og røgbelastninger og er designet til sporadisk brug, korte skift eller fleksible reparationer på forskellige steder. Afhængigt af model og konfiguration har systemerne flertrins filtrering, et manuelt pulsrensesystem og kan udstyres med et HEPA-filter.