Åby Renseanlæg

Lugten i laboratorie hos Åby Renseanlæg var ikke til at tage fejl af

Hovedpine og tørre slimhinder

Annelise Kallin var i 2018 nyansat i laboratoriet hos Åby Renseanlæg, hvor hun tester vandets renhed før udledning i naturen. Med mange års erfaring fra laboratoriebranchen var hun vant til meget anderledes laboratoriemiljøer, og der gik ikke længe, før hun døjede med hovedpine og tørre slimhinder – både fra luften fra renseanlægget, men også fra luften af de anvendte kemikalier i laboratoriet og udstødningsgasserne fra lastbilerne, der afhenter slam. Det blev til sidst så stor en gene, at hun tog kontakt til Peder, der har ansvaret for bl.a. vedligehold af renseanlæggets ventilationssystem.

Den lille luftrenser med den store virkning

Åby Renseanlæg og Camfil har samarbejdet i mange år, og Peder kontaktede derfor Camfil for at få hjælp til at løse Annelises problem. Camfil kom forbi for at besigtige stedet og foreslog derefter luftrenseren City M som et lokalt supplement til det eksisterende ventilationsanlæg. 

Luftrenseren har kombineret HEPA- og molekylærfiltre, der både effektivt filtrerer luft og samtidig fjerner gasser og luftgener. Enheden er desuden lille og kompakt, så den optager kun meget lidt gulvplads men renser luften i rum op til 75 m².

Det blev besluttet at teste City M-luftrenseren i miljøet for at sikre, at den virkelig kunne håndtere udfordringen og afhjælpe Annelise med generne. Åby Renseanlæg lånte derfor en City M luftrenser i 14 dage med så stor succes, at de straks derefter købte luftrenseren.

Den lille luftrenser har virkelig forbedret arbejdsmiljøet i Annelises laboratorie og fjernet alle generne. Derfor står City M nu, hvor den har stået siden dag ét og gør det, den er god til – nemlig at rense luften for partikler, gasser og lugte!

Om Åby Renseanlæg

Åby Renseanlæg, der er en del af Aarhus Vand, er et større og moderne renseanlæg, der renser spildevand i fra bl.a. toiletter i Aarhus Kommune. Spildevandet renses effektivt via seks trin og udledes efter endt behandling i Aarhus Å, der har udløb ved Aarhus Havn. Slammet, der er renset fra vandet, bliver brugt som rent og bæredygtigt gødning hos bl.a. landbruget.

Der er naturligvis meget strenge krav fra Miljøstyrelsen til renheden af vandet, der udledes i naturen og derfor har Åby Renselæg et laboratorie, der grundigt tester vandet, så alt er sikkert, når der gives grønt lys til udledning. Der er desuden endnu et trin, hvor et ekstern laboratorie stikprøvevis tjekker resultaterne for ekstra sikkerhed.
Publiceret 4. september 2020