Et godt ventilationssystem kan beskytte mod luftbårne vira

I en videnskabelig debat har WHO fastslået, at COVID-19 ikke kan udelukkes som luftbåren i trange, lukkede eller dårligt ventilerede miljøer. Forskere overalt i verden leder efter flere beviser, fordi det kan påvirke mange retningslinjer i trange indemiljøer. WHO har tidligere præsenteret undersøgelser med beviser, der viser at overførslen af COVID-19 sker mellem mennesker med symptomer til andre, som er i tæt kontakt via dråber, enten ved direkte kontakt med den smittede person eller ved tæt kontakt med kontaminerede genstande og overflader.

Denne infografik fra BBC forklarer forskellen mellem dråber og luftbåren smitte. Respiratoriske dråber er meget små - ofte usynlige for øjet - med en partikelstørrelse, der spænder fra mindre end 0,5 mikrometer til 15 mikrometer. Der findes foranstaltninger til at afhjælpe disse dråber indendørs i ventilationssystemet. Nogle af disse dråber er for tunge til at forblive i luften og vil falde på gulve eller overflader i nærheden. Overfladerne samler dråber, der er kontamineret med COVID-19, og en modtagelig person der rører ved sådan en overflade, kan blive smittet.

Forskere har observeret, at 95% af partiklerne i luften ofte er mindre end 1 μm (μm = mikrometer). Blandt disse er PM1-partikler (Particulate Matter 1), der er mindre end 1 mikrometer. Dråber i intervallet 0,5 til 20,0 μm, der svæver i luften, er mere tilbøjelige til at blive tilbageholdt i luftvejene og frembringe infektion. På grund af virussets størrelse (diameter 0,015 μm til 0,4 μm) indgår de i kategorien for forurening, der er defineret som PM1.

Størrelsen på partiklerne, der skal filtreres i indemiljøet, definerer valget eller udvalget af effektiviteten for luftfiltreringsløsningen. For eksempel virker pollen eller bakterier gigantiske i sammenligning med corona-virusset. Beskyttelsen, der er god nok til sæsonbestemte allergier, er muligvis ikke tilstrækkelig til at bekæmpe skadelige patogener som corona-virusset. For at sammenligne størrelser yderligere, så har et menneskehår en diameter på 60 til 120 mikrometer og kan give en god forståelse for, hvor lille corona-virusset er.

Hvad kan man gøre?

Forbedring af ventilationssystemet, styring af luftstrøm og luftfiltrering er nøglen til at reducere spredningen af COVID-19 i det indendørs miljø.

1. Øg mængden af udendørsluft  

  • ventiler med ren udendørsluft
  • øg luftmængden
  • minimer den recirkulerende luft

Øg luftmængden, hvor det er muligt og sluk eller reducer recirkulationsluften. Ændringer i ventilationssystemet, som f.eks. installation af et kontrolsystem for luftmængder, der gør det muligt at maksimere friskluftforsyningen og minimere recirkulationsluften. Hvis du har et behov for at anvende recirkulationsluft, kan du opgradere til højeffektivitetsfiltre, der er i stand til at fange partikler <1 mikrometer i størrelse (ISO ePM1 80% og derover). Sammen med dette er det vigtigt at sørge for, at din indendørs ventilator i ventilationssystemet er tilstrækkelig kraftig til at håndtere opgraderingen.

2. anvend filtre med filterklasse ePM1 

  • højeffektiv luftfiltrering med forbehold for begrænsninger af ventilatorkapacitet
  • mobile luftrensere
  • følg vedligeholdelsesplanen
  • luftfugtighedskontrol

Et højeffektivit luftfilter kan fange partiklerne, der forårsager spredningen af vira - og de bliver inaktive, mens de er fanget i filteret. En opgradering til højeffektivitetsfiltre afhænger af forureningsniveauet i luften. Filtre af højere kvalitet kan kræve et forfilter for at sikre en bedre levetid, men ventilationsventilatorerne skal være i stand til at håndtere det øgede tryktab med et yderligere filtertrin.

Camfil anbefaler en ISO ePM1-filterklasse i henhold til ISO 16890 (ePM1 60% or højere) til ventilationssystemer med luftbehandlingsaggregat, men på grund af øget modstand mod luftstrøm og pladsbegrænsninger er dette måske ikke muligt eller praktisk for alle kommercielle ventilationssystem. Overvej at anvende luftrensere til hurtig og nemt at supplere det eksisterende ventilationssystem med en god forbedring af den indendørs luftkvalitet. Det er også en måde til hurtigt at øge luftkvaliteten i et allerede fungerende system, når der er en øget risiko, der kræver endnu bedre beskyttelse. En luftfiltreringsekspert kan foretage en korrekt analyse og foreslå en løsning baseret på indemiljøet og det eksisterende ventilationssystem for at minimere virkningerne af skadelige patogener såsom COVID-19.

Effektiviteten af højtydende luftfiltre (HEPA-filtre) måles ved MPPS (mest penetrerende partikelstørrelse), hvilket betyder, at dette er filterets laveste effektivitet. Ved mindre eller større partikler, vil filteret fungere endnu bedre. MPPS er typisk mellem 0,1 til 0,2 mikrometer i størrelse. Bakterier og vira er ofte mindre end det men binder sig typisk til større partikler. Det er også vigtigt at forstå, at luftfiltre ikke aktivt dræber levende organismer. De fanger og fastholder dem i filtermaterialet. Når virusset er fanget, forbliver det i luftfilteret og tørrer til sidst ud og dør (kaldet inaktiv). Undersøgelser af COVID-19-virus indikerer, at virusset ikke overlever længere end tre dage på åbne overflader. Diagrammerne nedenfor viser filtreringseffektiviteten for forskellige filtre, når det gælder de mindste partikler, PM1, som f.eks. udstødningsgasser, vira og bakterier.

Sammenlignet med andre filterklasser fanger H13-filterklassens luftfiltre op til 99,95% af forurenende stoffer klassificeret som PM1, såsom COVID-19-virusset. Sørg for, at den filterleverandør du vælger, når du opgraderer til en mere effektiv filterklasse, også kan medlevere testprotokoller. Overvej også mobile luftrensere i rummet for at reducere den virale belastning.

Høj luftfugtighed fører til en reduktion af den infektiøse influenzavirus fra simuleret hoste. Et indendørs luftfugtighedsniveau på mellem 40-60% RH er videnskabeligt bevist til at bekæmpe luftbårne influenzainfektioner. Dette ideelle fugtighedsniveau forkorter den tid, luftbåren influenza forbliver smitsom.

Et opgraderet ventilationssystem med filtre med høj effektivitet for at minimere virkningen af skadelige patogener i det indendørs miljø, er et must i tilfælde af dråber og luftbåren smitte. Hvis infektionen er luftbåren, er optimeret luftmængde i ventilationssystemet - hvor det er muligt - afgørende. Kontakt Camfil for at diskutere dit luftfiltreringsbehov og gennemgå din luftkvalitet med en ekspert.

 

Kilder:

Can HVAC systems help prevent transmission of COVID-19? - Published by McKinsey

WHO rethinking how COVID-19 spread in the air – Published by BBC

High humidity leads to loss of infectious influenza virus - Journal

Transmission of COVID-19 virus by droplets & aerosols – Study & Journal

Publiceret 24. august 2020