Skoler & universiteter

Skoler & universiteter

Bliv uddannet i god indendørs luftkvalitet på skoler og universiteter. Hjælp eleverne til at forbedre deres kognitive præstation, der er afgørende for vellykket læring, med et godt indeklima (IAQ).

Læsning, skrivning, matematik - og god indendørs luftkvalitet. Med den rette omhu og opmærksomhed kan dit HVAC-system hjælpe dig med at opnå de bedste betingelser for læring og produktivitet - med en positiv indvirkning på præstation og ydeevne hos disse vigtige institutioner.

GOD INDENDØRS LUFTKVALITET - ET KRITISK EMNE PÅ ENHVER SKOLE

På enhver given skoledag vil flere millioner mennesker bruge en skolebygning. Alligevel har mange af disse bygninger brug for omfattende reparationer og rapporterer problemer relateret til dårlig indendørs luftkvalitet. Uden en hurtig løsning på disse udfordringer kan dårlig indendørs luftkvalitet (IAQ) resultere i kort- og langsigtede helbredsproblemer, dyre reparationer og endda ansvarsudfordringer.

UDFORDRINGER FOR HVAC-SYSTEMER OG BRUGERE AF BYGNINGER

Skoler og andre uddannelsesinstitutioner repræsenterer unikke problemer for arkitekter og HVAC-teknikere. De fleste skoler har forskellige strukturer med forskellige miljøer som klasseværelser, laboratorier, værksteder, gymnastiksale, biblioteker, teatre, kantiner og fremkalderrum til fotos. Fysik- og biologilaboratorier har deres egne unikke udfordringer med at opretholde den korrekte indendørs luftkvalitet (IAQ) i hele området.

Kognitiv ydeevne på et højt niveau, der er afgørende for en vellykket indlæring, er knyttet til en god indendørs luftkvalitet (IAQ). En anden kendsgerning er, at de fleste uddannelsesinstitutioner ligger i områder med høj befolkningstæthed (byer), og luften kan forurenes af en lang række forurenende stoffer fra både udendørs og indendørs kilder. De risici, som studerende og lærere kan blive udsat for, spænder fra generelle IAQ-problemer til eksponering for udstødningsdampe fra trafik, eksponering for giftige gasser i fysik- og kemilaboratorier og eksponering for dødelige vira i forskningslaboratorier.

Camfil tilbyder robuste og specifikke løsninger til partikelfiltrering, molekylærfiltrering og containmentfiltrering til alle typer luftkvalitetsproblemer hos uddannelsesinstitutioner.

FORDELE VED GOD INDENDØRS LUFTKVALITET HOS UDDANNELSESINSTITUTIONER

  • Mindsker fravær hos studerende og personale
  • Reducerer bygningens forfald og forbedrer energieffektiviteten
  • Forhindrer anstrengt interaktion som følge af dårlig indendørs luftkvalitet
  • Fremmer sunde miljøer for personer med allergi og astma
  • Mest vigtigt er, at det hjælper med at beskytte studerende - en af vores vigtigste investeringer for fremtiden!