Sådan reduceres de høje koncentrationer af partikler i metalindustrien

Publiceret 23. august 2021

INDENDØRS LUFTKVALITET I METALINDUSTRIEN

Vi trækker vejret hvert fjerde sekund, i alt ca. 22.000 gange om dagen. I bycentre, hvor luften er stærkt forurenet, indeholder hvert åndedrag mere end 25 millioner partikler. På den anden side kan indeklimaet være 50 gange så forurenet. Vi indånder fint støv, vira og bakterier og udsættes også for adskillige andre sundhedsfarlige partikler samt luftforurening.

Hvor kommer al denne luftforurening virkelig fra?

Kilder til luftforurening - Luftforurening har et antal naturlige kilder, og partikler fra naturlige kilder er normalt store. Deres kilder inkluderer pollen, sandstorme, skovbrande og vulkaner. Kilder fra menneskelig aktivitet producerer adskillige meget små partikler i luften. De opstår især i forbrændingsprocesser forårsaget af køretøjer, kraftværker, byggepladser og industri. Mennesker skaber også store mængder partikler indendørs. Disse omfatter f.eks. tekstilstøv, hudfragmenter, partikler og aerosoler, der udsendes fra kopimaskiner, forbrænding af træ, kul og lys.

Læs mere om indendørs luftforurening her.

De farligste partikler

Indånding af den mindste og farligste PM1 partikelstørrelse (<1 µm og mindre). er den mest største sundhedsrisikofaktor. Den består hovedsagelig af nanopartikler og små partikler. De fleste PM1-partikler kommer fra ufuldstændige forbrændingsprocesser. De kan trænge ind i blodomløbet og bidrage til dødelige sygdomme som hjerteanfald, lungekræft, demens, emfysem, ødem og anden alvorlig sygdom, hvilket fører til forkortet levetid.

Forstå PM1

Indendørsluften er ofte meget forurenet i metalindustrien

I metalindustrien måler vi ofte meget høje koncentrationer af fine partikler, der væsentligt overstiger værdierne i store byer så som Beijing. Og dermed også mange gange - ofte flere gange -over anbefalingerne fra WHO og EU om god luftkvalitet.

Svejsning, slibning og laser/plasma-skæringsprocesser producerer enorme mængder af fine PM1-partikler og forskellige gasser, der ikke kan fjernes fra indåndingsluften ved ventilation alene. Disse processer kræver effektivt støvopsamlingsudstyr med en tilstrækkelig grad af filtrering, hvilket også kan inkludere HEPA H13-slutfiltre. I nogle tilfælde gælder det også molekylær filtrering for gasser. Mange lande har lovgivning, der siger, at medarbejdere, der arbejder i metalfremstilling, skal testes tit. Ofte måles kun nikkel og krom, men alle PM1-partikler kan være skadelige.

 

KONTAMINANTER

 

KILDER

 

EFFEKT

 

Kvælstofdioxid

Forbrændingsprocesser, f.eks. svejsning og skæring

Bronkiale inflammatoriske symptomer og nedsat lungefunktion
 

Ground level ozon

Industrielle emissioner, især ved svejsning, udstødningsgasser, benzindampe og kemiske opløsningsmidler Brystsmerter, hoste, irritation i halsen og tilstoppet næse, forværret astma og andre lungesygdomme
 

Svovldioxid

Forbrænding af fossile brændstoffer Irritation i luftvejene og astma forværres, hovedpine og generelt dårligt helbred
 

Tungmetaller - arsen, chrom, cadmium, bly, kviksølv og nikkel

Forbrændingsprocesser, f.eks. svejsning og skæring Skader på blod, hjerte, lever, nyrer og andre organer såvel som reproduktive og åndedrætsorganer, nedsættelse af mental udvikling, allergiske hudreaktioner

Camfil har mange løsninger på problemet

I de fleste tilfælde kan støv og små partikler opsamles direkte ved kilden ved hjælp af tilbehør som forskellige udsugningssystemer. Da støvbelastningen er stor skal selve filterenheden have et automatisk filterrensningssystem, der pulserer det opsamlede støvlag væk fra filteroverfladen og leder det ned i opsamlingsspanden under enheden. Camfil har det bredeste anlægsudvalg på markedet, som eksempel Camfil APC Gold Series X-Flo, der også dækker ATEX-kravene for eksplosive støvapplikationer. 

Camfil leverer løsninger til både ventilationsfiltrering og industriel forureningskontrol samt målingudstyr til overvågning af luftkvalitet.

*Rapportreferencer, links og yderligere oplysninger og tal kan findes her.