VIGTIGHEDEN AF GOD LUFTKVALITET PÅ KØDFORARBEJDNINGSANLÆG
Reduktion af virusspredning og beskyttelse af mennesker og processer

Anbefalinger for luftkvaliteten på kødforarbejdningsanlæg

Luftkvaliteten på kødforarbejdningsanlæg er ofte en glemt ingrediens. Vidste du, at kødforarbejdningsfabrikker er modtagelige for spredning af luftbårne vira og mikrober? Kravene til temperatur og luftfugtighed sammen med produktionsprocesserne er medvirkende til, at luftbårne mikrober og vira kan overleve. Det betyder, at luftbårne vira kan overleve længere tid i luften end hos andre industrianlæg.

ALMINDELIGE LUFTKVALITETSPROBLEMER

 

Beregn kravene for ren luft hos dit produktionsanlæg

Bredde:

 

Længde:

 

0 m3

Dit ventilationsanlæg er nøglen til at sikre tilførsel af en tilstrækkelig mængde luft til dit produktionsanlæg. Det er væsentligt at sikre, at den luft, der tilføres, lever op til de påkrævede standarder, så der er et lavere partikelniveau på din fabrik. REHVA anbefaler, at de fleste produktionsanlæg bør anvende ePM1-luftfiltre som slutfilter for tilført luft med ePM1 60 % filtre til totrinsfiltrering og ePM1 80 % filtre til ettrinsfiltrering. Derudover bør der foretages andre HVAC-tjek og gjort yderligere overvejelser.

Øget luftskifte kan medvirke til at nedbringe antallet af luftbårne mikrober. Der er udfordringer forbundet med at øge luftudskiftningsgraden, og disse udfordringer drejer sig om, hvor mange luftskifte, der er tilstrækkeligt for dit produktionsanlæg. Det kan være baseret på en række faktorer inklusive dit produktionsanlægs størrelse, antallet af medarbejdere og selv de interne processer, der påvirker partikelniveauet. En anden udfordring er udstyret. Ofte er ventilationsanlæg ikke konstrueret til at udføre et øget antal luftskifte eller opnå en forbedret filtereffektivitet. Hvis disse forbedringer ikke er mulige, kan det være meget dyrt at opgradere anlægget. Man kan anvende mobile HEPA-luftrensere som et supplement til dit eksisterende ventilationssystem og derigennem opnå den fornødne luftudskiftningsgrad for dit kødforarbejdningsanlæg.

De faste produktionsmæssige aspekter udgør nøgleårsagerne til, at vira nemmere kan spredes på kødforarbejdningsanlæg. Tit kan de forskellige produktionsprocesser forårsage et stort antal partikler i luften, hvilket giver luftbårne vira optimale betingelser for at overleve længere tid i luften.

Nøglen til at reducere denne risiko består i at skabe zoner med ren luft i din produktionsproces.

Ved at bruge luftrensere og indblæsningsposer kan dit kødforarbejdningsanlæg skabe områder med en nedadgående luftstrøm oven over anlæggets arbejdsstationer, hvilket beskytter dine medarbejdere bedre.

BESKYTTELSE AF DIT KØDFORARBEJDNINGSANLÆG MOD LUFTBÅRNE VIRA

PRODUKTER TIL KØDFORARBEJDNINGSANLÆG

Alle vores produkter er kontrolleret og certificeret i henhold til industrielle standarder. Alle luftrensere leveres med HEPA-filtre, der er kontrolleret og certificeret i henhold til EN1822:2019-standarden. Alle ventilationsfiltre er kontrolleret og certificeret i henhold til ISO 16890.

Publiceret 17. september 2020