Hvad sker der, når temperaturen falder?

Udfordringer i indemiljøet, når udendørstemperaturen falder

Publiceret 11. december 2023

Vores energi- og varmebehov stiger i takt med, at temperaturen udenfor falder. Dette fører til en kraftig stigning i forureningsniveauet i udeluften. Derudover betyder kulden i sig selv, at vi bruger mere tid indendørs, hvilket bringer os tættere sammen. Hvordan påvirker dette os og vores indeklima?

Jo mere forurenet luften er udendørs, jo dårligere bliver indendørsmiljøet. I bedste fald har din ejendom et ventilationssystem med filtre i den rigtige klasse og af god kvalitet, der tilfører ny frisk og renset luft. I Danmark er den mest almindelige filterklasse for tilluftfiltre ePM1 60% (tidligere F7). Det er værd at bemærke, at denne filterklasse lader næsten halvdelen af de mindste og farligste partikler PM1 (Particulate Matter 1) slippe igennem. Det er ofte muligt at opgradere til filtre af højere klasse, hvilket reducerer partikelniveauet markant. Generelt ser vi, at kravene til den indendørs luftkvalitet skærpes og mange af vores kunder opgraderer derfor til en højere filterklasse. ISO standard 16890 og Eurovent 4/23 er gode værktøj til at vælge det rigtige filter.

Vores immunforsvar påvirkes af den indendørsluftens kvalitet. Jo renere luft vi indånder, jo bedre forudsætninger giver vi vores krop til at beskytte os mod vira og infektioner. I dag er der undersøgelser, der viser, at områder med høje luftforureningsniveauer øger smitterisikoen. Om vinteren bruger vi generelt mere tid indendørs og er ofte tættere på hinanden. Som mange ved nu, stiger smitterisikoen markant med en reduceret afstand mellem os. Det betyder, at kvaliteten af indeluften er afgørende for os.

Hvad er der i luften?

Om vinteren er der generelt flere af de mindste partikler, PM1, i luften. Det skyldes, at de fleste partikler i den størrelse kommer fra forbrænding, som f.eks. udstødningsgasser fra trafikken og emissioner fra varmeværker. PM1-partikler er de partikler, der udgør den største sundhedsrisiko, da menneskekroppen ikke har noget naturligt forsvar mod disse. Jo mindre partiklerne er, jo større er risikoen for, at de kan passere ind i blodbanen og nå kritiske organer.

Vi spreder vira og bakterier, når vi hoster eller nyser. Disse kan svæve rundt i luften i flere timer og øge risikoen for, at vi indånder dem og bliver syge. Luftfugtigheden spiller også en vigtig rolle i dette tilfælde og påvirker både spredningen af partiklerne og vores modtagelighed for smitte, da vores slimhinder i høj grad påvirkes af fugtindholdet. Fugtigheden påvirker også vægten af partiklerne, som afgør, hvor længe partiklerne svæver i luften. Kort sagt, jo tørrere luften er, jo længere svæver partiklerne.

Hvordan kan indendørsmiljøet forbedres?

Heldigvis kan vi påvirke vores indendørsluft med enkle tiltag. Som et første skridt er det vigtigt at sikre, at ejendommens ventilationsløsning er funktionel og i god stand. Dette gøres ved at kontrollere, at anlægget er serviceret til tiden, filtrene har den korrekte filterklasse og at de udskiftes med det rigtige interval. Husk, at ventilationsfiltre er det eneste, der beskytter os mod forureninger. Camfil anbefaler som minimum filterklasse ePM1 60 % som tilluftsfilter. Mange af vores kunder i bymiljøer er også begyndt at anvende vores kombinationsfiltre med kul til at reducere udstødningsgasser og andre molekylære forureninger, f.eks. lugte. Få gerne hjælp af dit lokale ventilationsfirma til at gennemgå hele din ventilation og få forslag til forbedringer.
Eksempel fra et sygehus i Stockholm, hvor partikelniveauet falder kraftigt ved brug af en luftrenser.

Luften vi indånder har aldrig været vigtigere

Den hurtigste løsning til at forbedre kvaliteten af indendørsluften er at placere en luftrenser i rummet. På kun 15 minutter renses luften markant. Der er en stor mulighed for os alle at gøre en forskel, men det er nødvendigt, at vi taler om vigtigheden af vores indendørs luft og anvender de løsninger, der findes i dag til at gøre luften bedre. Os, der arbejder med ventilation og ejendomme, har stor mulighed for at påvirke luften, vi mennesker indånder indendørs – og det påvirker vores helbred på både kort og lang sigt. Det er vigtigt, at vi alle tager vores ansvar og skaber det bedste indeklima, vi kan.

Hos Camfil arbejder vi aktivt på konstant at udvikle effektive og bæredygtige produkter til at tjene mennesker og vores planet. Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde her. Lad os arbejde sammen for bedre helbred og en grønnere planet.