Bornholms hospital

Bornholms Hospital testede sig frem til store energibesparelser på ventilationsdriften

Bornholms Hospital er placeret i Rønne på Bornholm og er et nærhospital for indbyggerne på Bornholm og Ertholmene samt for de mange turister, som hvert år besøger øerne.

Bornholms Hospital, der er en del af Region Hovedstadens hospitalsvæsen, beskæftiger cirka 570 fuldtidsansatte og havde i 2018 knapt 7.000 indlæggelser og omkring 65.000 ambulante besøg.

Som et sted for sygdomsbehandling og bedring er en god og sund luftkvalitet på hospitaler og sygehuse enormt vigtigt, og derfor bruges der mange ressourcer på at vedligeholde samt optimere ventilationsanlæg på de danske hospitaler. Der er desuden ofte ansat dedikeret personale til at tage sig af og overvåge hele processen.

HØJE DIFFERENSTRYK OG DRIFTSFORSTYRRELSER

Driftsafdelingen på Bornholms Hospital oplevede store problemer med alt for høje differenstryk og driftsforstyrrelser på deres ventilationsanlæg. Anlæggene, der er placeret på hospitalets tag, er udsatte for havgus, dis og fugt i luften, og fugten påvirkede de installerede posefiltre så meget, at luften havde svært ved at passere filtrene. Driftsafdelingen fik derfor ofte alarm på deres CTS-anlæg om, at der var problemer med et for højt differenstryk, hvilket krævede øjeblikkelig handling og filterskift.

Dette fik driftsafdelingen til at reagere og kontakte Camfil for at høre, om problemet kunne løses. De allerede installerede ventilationsfiltre havde poser i syntetisk medie, så Camfil foreslog deres bedste posefilter Hi-Flo XLT, der har et optimeret design for høj ydeevne og poser af glasfibermedie. Hi-Flo XLT er et ventilationsfilter i høj kvalitet, der opretholder et sundt indeklima og samtidig sparer energi og penge.

SAT PÅ PRØVE

Driftsafdelingen besluttede at afprøve Camfils Hi-Flo XLT-filtre med et forsøg udført på fire ventilationsanlæg på taget af en afdeling. De udvalgte anlæg - VE01, VE02, VE03 og VE04 - er helt ens anlæg, der alle har en luftmængde på 11.000 m³/h, nøjagtig de samme driftstider, og de deler også det samme sugekammer. Anlæggene kører desuden i døgndrift, syv dage om ugen hele året.

For at have så valide data så muligt, blev den ”gamle” slags posefiltre installeret i anlæg VE01 og VE02 og Hi-Flo XLT posefiltre i anlæg VE03 og VE04. Testen blev gennemført over en periode på fire måneder, og i den periode kunne driftsafdelingen påvise en energibesparelse på hele 36% og markant færre driftsforstyrrelser.

STORE ENERGIBESPARELSER

Energibesparelserne beløber sig til ca. 20.000 kr. pr. år pr. anlæg. Dertil har konverteringen af filtrene også resulteret i færre filterskift, lavere CO2-udledning og en forbedret luftkvalitet til beskyttelse af patienter og personale.

De overvældende gode resultater har fået Bornholms Hospital til at skifte alle ventilationsfiltre i anlæggene på taget til Hi-Flo XLT, hvilket efter Bornholms Hospitals egne udregninger vil give en energibesparelse på omkring 100.000 kr.

Opdateret 21. november 2022

Publiceret 20. august 2020