6 trin til at sikre god luftkvalitet på din arbejdsplads

1Forstå dine omgivelser

Alle virksomheder er afhængige af det omgivende miljø, og forståelsen af behovene afhænger af at identificere udfordringerne. En kendsgerning der forbliver uændret, selv efter COVID-19-pandemien er ovre, er at luft bevæger sig. Mange undersøgelser har bekræftet, at COVID-19 ser ud til at være luftbåren længere end først antaget, og at dråber forurenet med vira kan overleve på åbne overflader i flere dage. For eksempel viste en undersøgelse, der er offentliggjort i New England Journal of Medicine, at SARS-CoV-2 - den virus, der forårsager COVID-19 - kunne leve op til fire timer på kobber, op til 24 timer på pap og to til tre dage på plast og rustfrit stål. Beskyttelse af menneskers helbred er det primære fokus, og det er arbejdsgiverens  ansvar at tage sig af lokalerne. Luftforurening kan forekomme overalt, også uden for lokalerne.

INDENDØRS LUFT KAN VÆRE MELLEM 5 TIL 50 GANGE
mere forurenet end udendørs luft

Vi mennesker tilbringer op til 90 procent af vores tid indendørs - det meste af luften, vi indånder, er "indendørs luft"

Kan luftfiltrering hjælpe? Ja, luftfiltrering er en af måderne til at bekæmpe følgerne af potentielle risici såsom luftbårne patogener, flygtige organiske forbindelser (VOC'er), støvforurening osv. Da mennesker tilbringer det meste af tiden indendørs, og skadelige forurenende stoffer kan påvirke vores evne til at bekæmpe infektioner, kan luftfiltrering hjælpe i scenarier, hvor forureningsniveauet er højere end anbefalet.

Det er vigtigt at fremhæve de potentielle risici omkring virksomheden - såsom luftforurening - på grund af trafikken udenfor eller molekylær forurening fra fabrikker i nabolaget, selv gasser og lugte fra restauranter i nærheden kan være et problem. Evaluering af den udvendige atmosfære sammen med den indendørs luftkvalitet er det første trin i processen for at tage kontrol over problemet.

2KATEGORISERING AF DINE LUFTKVALITETSKRAV

Der findes luftkvalitet, forureningsovervåging og forordninger, der definerer og kategoriserer forurenende stoffer og emissioner, der frigøres i atmosfæren. Forordninger og lovgivning om indendørs luftkvalitet varierer meget fra land til land. Disse luftkvalitetslove er vedtaget for at beskytte menneskers helbred, virksomhedsprocesser samt miljøet mod luftbårne forureningskoncentrationer. Efter COVID-19 har vigtigheden og betydningen af disse foranstaltninger høj prioritet. Reguleringsindsatsen starter med at kategorisere luftforureningen, sætte grænser for at undgå menneskelig skade og træffe passende foranstaltninger for at mindske de involverede risici. Derfor skal alle virksomheder identificere luftforurenende stoffer eller skadelige partikler i den omgivende luft for at igangsætte en kontrolplan. For eksempel har den amerikanske Clean Air Act identificeret seks vigtige forurenende stoffer, der skal fjernes.

Det drejer sig om partikelforurening (PM - particulate matter), ozon ved jordniveau, kulilte, svovloxider, nitrogenoxider og bly. Disse forureninger kan skade menneskers helbred, miljøet og forårsage materielle skader. Partikelforurening og ozon ved jordniveau er de mest udbredte risici mod helbredet. Når virksomheden først har kategoriseret kravene til luftkvaliteten, kan en passende plan udformes til at fjerne de skadelige partikler og afbøde de potentielle risici. 

3TJEKLISTER

Et andet trin er at gennemføre regelmæssige kontroller af ventilationssystemet  for at sikre, at der ikke er lækage i systemet. I tilfælde af en lækage, kan indeklimaet blive kraftigt forværret, og energiforbruget kan påvirkes negativt. Det er vigtigt at gøre dette til en prioritet på tjeklisten for at sikre en god indendørs luftkvalitet. Da luft kan spille en central rolle som transportmiddel for mikroorganismer, er regelmæssig mikrobiel overvågning nyttigt i kontrollerede miljøer for at måle luftkvaliteten og identificere kritiske situationer i henhold til NCBI. Denne protokol bør være en del af det lovgivningsmæssige tjek, da den bruges til generel overvågning af luftforurening, f.eks. via rutineovervågningsprogrammer.

Det andet tjek er at måle tryktabet, der opstår, når du installerer et filter i ventilationsanlægget. Når ventilationsfiltrene opgraderes, er det vigtigt at sikre, at de er i overensstemmelse med ISO 16890 samt EN1822:2019 til HEPA-filtre. Valget af luftfilter afhænger af det omgivende miljø og krav fra virksomheden for at reducere de potentielle risici. Til generelle applikationer, såsom ventilationsaggregater, der betjener en offentlig bygning eller en kontorbygning, anbefaler Camfil filtre med minimum ePM1 60% i ISO-klasse, og til applikationer med høj sikkerhed som for eksempel på hospitaler, anbefales et minimum af H13 HEPA-filtre.

Læs mere om ISO 16890

ISO 16890 - den nye standard for luftfiltre

Fjerner forvirring

Letter global handel

Et minimum på 50% effektivitet

Kvalitet, gennemsigtighed og muligheder

Fem fordele ved ISO 16890-standarden

Dr. CHRIS ECOB forklarer ISO 16890

Lær mere om den globale betydning af ISO 16890 her.

4Identificer potentielle kontamineringsrisici

Mikrober, kemikalier, lugt, gasser, ozon og partikler er alle almindelige risici, og det er kritisk at gennemføre vurderinger for at identificere disse risici og vælge den rigtige løsning. På grund af COVID-19-pandemien er dette trin et vigtigt niveau for menneskers sikkerhed, da forureningen kan skade immuniteten og fungere som en hindring i kampen mod infektioner. For eksempel afhænger din eksponering over for ozon hovedsageligt af, hvor du bor og arbejder, og hvor meget tid du bruger udenfor. Udendørs luft indeholder kemikalier, der udledes fra industrielle processer, udstødningsgasser fra køretøjer, landbrugsaktiviteter og atmosfæriske fotokemiske reaktioner etc. 
Udover den forurening, som genereres i et rum eller bygning, kan indendørsluften også indeholde forurenet udendørsluft. Dette gør i mange tilfælde din luft indendørs værre end udeluften. Kemikalierne, der generes indendørs, kommer fra produkter, der indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC), som f.eks. maling, lim, byggematerialer, rengøringmidler og kontorudstyr (såsom kopimaskiner). Luften omkring byer eller f.eks. tankstationer kan indeholde højere niveauer med luftforurening end luften i andre områder. Mennesker, der arbejder i industrier, der fremstiller eller bruger kemikalier, kan blive udsat for de højeste niveauer. Partikelforurening (støv, snavs, sod og røg og små dråber af væske) inkluderer grove partikler, der er 10 µm eller mindre. Fine partikler kaldes PM2.5 og er 2,5 µm eller mindre og de små partikler (PM1) er mindre end 1 µm. PM1 er den størrelse partikel, som er mest skadelig for os mennesker og som kan bidrage til alvorlige sygdomme. Vi inhalerer alle mere end 25 millioner partikler med hvert eneste åndedrag, vi tager. Jo mere forurening vi indånder, jo større er chancen for sygdom og dårligt helbred.

Typiske partikler i luften inkluderer:

Grove partikler, ofte 10 μm (mikron) eller større (1 μm = 1/1.000 af en millimeter).
Eksempler inkluderer synligt groft støv, sand, blade, hår og andre store organiske partikler.

PM10 – luftbårne partikler =/< 10µm i diameter inklusiv grovere fint støv og organiske partikler.

PM2.5 – luftbårne partikler =/< 2.5µm i diameter såsom pollen, sporer og andre organiske partikler.

PM1 – luftbårne partikler =/< 1µm i diameter, herunder støv, forbrændingspartikler såsom dieseldampe, bakterier og vira.

Luftfiltreringsløsningen afhænger af risicikategori og applikation. Områder i de mest berørte omgivelser, såsom laboratorier, renrum, indeslutningsenheder og zoner i karantæne har brug for et meget højere beskyttelsesniveau end områder med lav risiko eller kontrollerede områder som hjem eller små områder med virksomheder. Applikationer med høj risiko kræver sammen med andre forholdsregler luftindeslutning og luftfiltreringsudstyr i HEPA-klasse H13 eller højere sammen med brug af specielt personaleudstyr og beklædning samt adskilt lufttilførsel. Overvej at bruge luftrensere til hurtig og nem eftermontering som supplement til ventilationssystemet for at forbedre luftfiltreringen. Det er også en hurtig måde at øge luftkvaliteten på i det allerede velfungerende system, hvis der er en øget risiko, der kræver bedre beskyttelse. Til kritiske højrisiko-applikationer som renrum og laboratorier leverer Camfil med mange års erfaring højkvalitetsløsninger.

Luftrensere anbefales til områder, hvor risici for luftbåren luftforurening er høj. Både containment units og luftrensere kan ikke installeres overalt, da de er specifikke for omgivelsernes risici og natur, men en luftrenser kan aldrig erstatte en komplet containment unit, hvis behovet er der. På den anden side kan lavrisiko-applikationer overveje at bruge EPA-filtre, ePM1 80% eller en højere kategori af luftfiltrering. Luftrensere bruges ofte på kontorer og i andre kommercielle bygninger for at forbedre den indendørs luftkvalitet i bygningen. Reduktion af partikelniveauer, fjernelse af lugtgener og  luftbårne partikler såsom vira er ofte nøgleformålet med luftrensere.

Se nedenstående video for at få 5 tip, der kan hjælpe dig med at vælge den rigtige luftfilteringsløsning.

5 tip til at vælge den rigtige luftrenser

Funktioner på en passende luftrenser
  • Alle luftrensere skal have HEPA-filtre, der er testet og certificeret i henhold til EN1822 teststandard.

  • Til fjernelse af lugtgener eller gasser (såsom formaldehyd) anbefales brug af et kombinationsfilter (partikel-/molekylært filter).

  • Korrekt dimensioneret luftrensere anbefales. En lille luftrenser i et stort rum har muligvis ikke den ønskede effekt.

  • Et lavt støjniveau er nøglen. I kontormiljøer kan støjende luftrensere være forstyrrende. Vælg luftrensere med et lavt støjniveau.

5Overvåg partikelniveauer

Den øgede bevidsthed om PM10-, PM2.5- og PM1-partikler er forbundet med de potentielle skadelige følgevirkninger, de kan have på den menneskelige krop. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mener, at partikler påvirker flere mennesker over hele verden end nogen anden forurening. Det er vigtigt at spore din luftkvalitet, da dette kan give dig tidlige indikationer og advarsler samt hjælpe dig med at afbøde mod potentielle risici.

HVEM BØR OVERVÅGE PARTIKElNIVEAUER?

Storbyområder, hvor der er meget trafik kombineret med høj befolkningstæthed, er mest udsatte. De mennesker, der bor i forurenede byer, er ifølge European Public Health Alliance (EPHA) mere udsat for COVID-19.

6krav til luftskifte

Luftfiltrering er en af måderne til at bekæmpe følgerne af skadelige patogener som COVID-19. Filtreret luft bør tilføres regelmæssigt i din bygning for at sikre et rent arbejdsmiljø. En højeffektiv luftfiltreringsløsning kan forhindre infektioner i luften, fordi den kan fange og fjerne influenzavira fra luften. Effektiviteten afhænger af luftfilterets effektivitet. Men da smitsomme dråber generelt er større end 1 µm, er reduktionen af vira markant større. Vira fanget i et luftfilter er stærkt bundet til fibrene i filtermediet. Når vira er fanget, forbliver de i luftfilteret og til sidst tørrer ud og dør (refereres til som inaktiv). Et andet trin er at opgradere luftfiltrene til en højere filterklasse, hvilket øger virareduktionen for ekstra beskyttelse. For at sundhedssektoren kan skabe isolering er rum med undertryk ideelle, da de kan indeholde skadelige luftbåren forurening som vira, bakterier, svamp, gær, skimmelsvamp, pollen, gasser, VOC'er (flygtige organiske forbindelser), små partikler og kemikalier.

Anbefalinger såsom at få mere ”frisk luft” ud i ventilationssystemet giver også mening for COVID på overfladen, men betyder væsentligt højere energiomkostninger (for at opvarme eller afkøle den ubehandlede udeluft samt lavere filterlevetid på grund af højere partikelbelastning). Kontakt en ekspert for at få hjælp til at håndtere dine luftkvalitetskrav - Klik her for at finde dit lokale Camfil-kontor.

Forandring af indemiljøer for virksomheder - Luftkvalitetsanbefalinger

Se vores webinar for at lære mere om vira og mikrober, og hvordan de opfører sig i luften. Lær om virkningerne af luftfiltrering og fordelene ved forskellige teknologier til ren luft for at reducere niveauerne af luftbårne mikrober og vira i luften.

 

Til webinaret

Publiceret 30. juni 2020