Museer & kulturelle institutioner

Museer & kulturelle institutioner

Det er en kunst at bevare den rene luft på museer og hos andre kulturinstitutioner. Vores højeffektive partikelfiltre kan hjælpe dig med at bevare følsomme genstande - og passe på medarbejdernes og de besøgendes sundhed - for de kommende generationer.

Selve eksistensen af museer, biblioteker, arkiver og andre kulturinstitutioner afhænger af deres evne til at bevare og beskytte historiske genstande. Disse genstande ville ellers gå tabt eller blive ødelagt i et naturligt miljø.

DERFOR ER GOD LUFTKVALITET HOS KULTURINSTITUTIONER VIGTIG

Mange genstande risikerer at blive påvirket - og få uoprettelige skader - fra interne og eksterne kilder til forurenende stoffer som støv, gasser, kemikalier, lys og fugtighed.

God indendørs luftkvalitet gavner også personale og besøgende, som kan blive påvirket af vejrtrækningsbesvær eller øjenirritation.

Højkvalitets HVAC-systemer med et luftfiltreringssystem, der kan eliminere små partikler, er derfor afgørende for at bevare sundheden hos museets personale og besøgende samt de uvurderlige samlinger.

KILDER TIL FORURENING HOS GALLERIER, BIBLIOTEKER, ARKIVER OG MUSEER

Interne og eksterne kilder til forurening omfatter:

  • Kvælstofdioxid, svovldioxid og ozon fra udstødning fra køretøjer og andre forbrændingsprocesser i udendørsluften
  • Myresyre og eddikesyre fra selve artefakterne, herunder papir, træ, filmoptagelser, møbler og andre cellulosebaserede materialer
  • Rengøringsmidler, maling, tætningsmidler, lak
  • Partikelafgivelse fra mennesker
  • Nuværende ventilationssystemer, der kan forårsage frigivelse af støvbundne metaller i luften
  • Høje ozonemissioner fra fotografering med blitz
  • Støv, snavs og partikler forårsaget af flytning eller rengøring af værkerne

BESKYT OG BEVAR DINE KUNSTVÆRKER OG DEN OFFENTLIGE SUNDHED

Med den kombinerede viden fra konservator- og ventilationseksperter kan du vælge den bedste kombination af filtre for at opnå et kontrolleret miljø, selv med begrænsede ressourcer.

Som en førende ekspert inden for molekylær filtrering kan Camfil hjælpe med din luftfiltreringsstrategi. Vi har designet og leveret filtreringssystemer med aktivt kul for at bevare skatte, der findes i prestigefyldte museer og gallerier rundt om i verden, herunder Uffizi i Firenze, British Library i London og Moderna Museet i Stockholm.

Vores luftmonitorinstrument kan bestemme den nøjagtige karakter af forurenende stoffer i bygningen. Vi overvejer typerne af genstande og samlinger, der befinder sig i bygningen og hjælper dig med at implementere de rigtige løsninger.