Miljøvaredeklarasjon (EPD)

Miljøvaredeklarasjon - EPD

Som et ledd i vårt arbeid med å redusere vår CO2-innvirkning har vi utviklet EPDer (Environmental Product Declaration) for noen av våre viktigste produkter. Vi merker en større bevissthet fra kundene våre om dette, og etterspørselen etter denne typen informasjon øker. IVL (Swedish Environmental Institute) har hjulpet oss med å produsere informasjon og laget rapporter i henhold til gjeldende standarder. I tillegg til den obligatoriske produktfasen, har vi også valgt å ta med transport til kunden og energiforbruk under drift. Vi vil imidlertid understreke at informasjonen rapportert i eBVD og BASTA bare er fra produktfasen. EPDene er gjennomgått og godkjent av et uavhengig verifiseringsorgan, Sweco, som sørger for at informasjonen i våre EPDer er pålitelige.

Alt dette arbeidet er også direkte knyttet til FNs globale mål nummer 12, Bærekraftig forbruk og produksjon.

Hvorfor har vi valgt å lage miljøvaredeklarasjoner?

Vi har valgt å lage EPDer for å gjøre det lettere å se den virkelige miljøpåvirkningen av produktene våre. På denne måten blir det klart for oss hvilke produkter og hvilke deler av produksjonsprosessene vi trenger å jobbe med for kontinuerlig å senke vårt totale CO2-fotavtrykk. I våre EPD-er bruker vi faktiske verdier fra leverandørene våre og ser deretter miljøpåvirkningen som oppstår når materialet behandles fra råstoff - og frem til det blir levert til oss.

Hi-Flo XLT

 • Plastramme i gjenvunnet polysteren
 • Filtreringsmateriale består av glassfiber og polyester bakside
 • Hi-Flo XLS og Hi-Flo XLT er BASTA-registrert. Les mer om BASTA her.
 • Produktene er listet i boligproduktportalen og kan brukes i Svanemerkede bygninger 

Les eBVD Hi-Flo XLT

Se mer informasjon om Hi-Flo XLT

Hi-Flo XLS

 • Plastramme laget av resirkulert polystyren
 • Filtreringsmaterialet består av glassfiber og bakside av polyester.
 • Hi-Flo XLS er BASTA-registrert. Les mer om BASTA her
 • Produktet er oppført i Husproduktportalen og kan brukes i svanemerkede bygninger.

Les eBVD Hi-Flo XLS

Hi-Flo A, UF

 • Metallramme i 15-20 % resirkulert materiale
 • Filtreringsmaterialet består av glassfiber og polyester bakside.
 • Hi-Flo A, UF er BASTA-registrert. Les mer om BASTA her
 • Produktet er oppført i husproduktportalen og kan brukes i svanemerkede bygninger.

 

Les eBVD for Hi-Flo A, UF.
Se mer informasjon om Hi-Flo A, UF og Hi-Flo M, P, TM

Hi-Flo M, P, TM

 • Metallramme i 15-20 % resirkulert materiale
 • Filtreringsmaterialet består av glassfiber og polyester bakside.
 • Hi-Flo M, P, TM er BASTA-registrert. Les mer om BASTA her
 • Produktet er oppført i husproduktportalen og kan brukes i svanemerkede bygninger.

 

Les eBVD Hi-Flo M, P, TM
Les mer informasjon om Hi-Flo M,P,TM

Cam-Flo ES

 • Ramme av metallplater i ca 20-25% resirkulert materiale
 • Filtermateriale i polypropylen
 • Cam-Flo ER er BASTA-registrert
 • Les mer om BASTA her

Les eBVD Cam-Flo ES

Se mer informasjon om Cam-Flo ES

Basic Flo

 • Ramme av metallplater i ca 20-25% resirkulert materiale
 • Filtermateriale i polypropylen og polyester

Les eBVD Basic-Flo

Se mer informasjon om Basic Flo

Les mer