Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Vi får ofte spørsmål om hvordan produktene våre skal tas vare på etter at de er brukt. Det finnes egentlig ikke noe enkelt svar fordi det kommer an på hvor de er installert, hvilken type støv som er i filteret, eller hvilket anlegg som skal motta avfallet.

Vi kan bistå med råd om hvordan produktene skal tas vare på hvis de har filtrert uteluft eller har sittet i for eksempel kommersielle og offentlige bygninger. Hvis du derimot vet at det utskilles stoffer som er klassifisert som farlige, bør produktet absolutt klassifiseres som farlig avfall.

Hvis du trenger hjelp med klassifisering av avfall, kan du kontakte entreprenøren som tar seg av avfallet ditt. De hjelper deg med å klassifisere avfallet riktig. Nedenfor er en samlet beskrivelse som vi, sammen med STENA Recycling, har produsert angående produktene våre.

Partikkelfilter - Posefilter og plisserte filter

  • Filter med plastramme av gjenvunnet plast skal sorteres som brennbart avfall
  • Filter med plastramme av førstegangsprodusert plast skal sorteres som brennbart avfall
  • Filter med stålramme skal i første gang sorteres i restavfall, alternativt brennbart avfall
  • Filter med pappramme skal sorteres som brennbart avfall
  • Filter med treramme skal sorteres som brennbart avfall

Om filtrene har filtrert emner som klassifiseres som farlig avfall må filteret også håndteres som farlig avfall/risikoavfall. Ta kontakt med godkjent transportør av farlig avfall (avfalls- og gjenvinningsselskap) for videre instruksjoner. 

Molekylærfilter

  • Molekylærfilter med plastsylinder/kassett fylt med kull som absorbent, skal sorteres som brennbart
  • Molekylærfilter med metallsylinder/kassett fylt med kull skal sorteres som blandingsavfall

Hvis filteret har filteremner som klassifiseres som farlig avfall, må filteret også håndteres som farlig avfall/risikoavfall. Ta kontakt med godkjent transportør av farlig avfall (avfalls- og gjenvinningsselskap) for videre instruksjon.

  • Molekylærfilter med Campuremedia, som inneholder kaliumpermanganat, er klassifisert som farlig gods før bruk

Etter bruk, ta kontakt med godkjent transportør av farlig avfall (avfalls- og gjenvinningsselskap) for videre instruksjon.

EMBALLASJE

All emballasje skal håndteres i henhold til KLD (Klima- og MIljødepartementet)

  • Esken resirkuleres som bølgepapp
  • Folien skal resirkuleres som plastemballasje