På vei mot en grønnere fremtid

Camfils Bærekraftsrapport 2023

Bærekraftsrapport 2023:

Årsrapporten som gir en oversikt over Camfils bærekraftsinitiativ og
-arbeid i 2023:

I over 60 år har vi vært en forkjemper for renluftsteknologi og forskning. Nå sikter vi mot en grønnere fremtid og fokuserer enda mer på miljøpåvirkningen fra produktene våre. Gjennom vårt nye rammeverk for bærekraftig utvikling og livssyklusanalyser, sørger vi for at hvert eneste pust av frisk luft vi leverer er bærekraftig.

Som en viktig milepæl i 2023 ble et nytt rammeverk for bærekraft implementert i Camfils driftsprosesser, med vekt på reisen mot en bærekraftig fremtid. Rammeverket er basert på fire pilarer, og den strategiske retningen fungerer som en rettesnor for nåværende og fremtidige initiativer. 
CAMFILS RAMMEVERK FOR BÆREKRAFT
  • Ren luft overalt
  • Omsorg for mennesker
  • Ren drift
  • Bevaring av ressurser