Take a Breath
Ren luft - en menneskerett

Take a Breath | PM1 | ISO16890

Å puste er viktig for livet. Det er det aller første vi gjør når vi blir født. Det er et instinkt, og selvfølgelig forventer vi at luften skal være ren - men vi snakker ikke instinktivt om kvaliteten på luften vi puster inn.

Men, de siste årene har det vitenskapelige samfunnet og global media i økende grad rapportert om forbindelsen mellom menneskers helse og dårlig luftkvalitet. Mange nasjonale og internasjonale organisasjoner fokuserer på problemet. Som de helsemessige og økonomiske konsekvensene blir mer synlige, streber man etter å skape nye standarder og øke bevisstheten.

Det er vårt ansvar å støtte disse globale initiativene, slik at du kan puste fritt. Vår oppgave med «Take a Breath»-kampanjen er å skape interesse, informere og øke bevisstheten om innendørs og utendørs luftforurensning.

Så "Take a Breath" og dykk med oss under overflaten av ordet "luftkvalitet".

Hva er PM1?

Humans eat 1kg of food each day, drink 2,5 kg of fluids and breathe more than 15kg of air per day. We take care about the food we eat and the water that we drink, but rarely do we consider the air we breath. Find out more with our Take A Breath infographics.

Take a breath Standard and regulations

Chris Ecob om ISO 16890

Chris Ecob, our IAQ expert, introduces the new ISO 16890 standard for testing and classification of air filters and offers interesting perspectives on the benefits for specifiers and users of filters.

Take a breath Standard and regulations

PM1 - Nytt fokus beskytter helsen

Ambient air quality has improved considerably in the last few decades by a range of measures. However, there is convincing evidence that current levels of air pollution still pose a considerable risk to human health.

Take a breath Standard and regulations

Camfil ønsker ISO 16890 velkommen

This standard provides the first opportunity for global harmonisation as it proceeds to replace the two existing localised standards; ASHRAE 52.2 which is dominant in USA and EN779:2012 which is dominant in Europe.

Take a breath Standard and regulations

PM1: de minste partiklene i luften

We all know that air pollution is bad for human health. A much less known fact is that new research indicates that the smallest particles in the air are the most dangerous.

Take a breath Air Quality