Camfil ønsker ISO 16890 velkommen

For første gang har vi nå en global standard!
ISO 16890 definerer testprosedyrer og et klassifikasjonssystem for luftfilter som brukes i generelle ventilasjonssystemer. Denne nye standarden erstatter de to eksisterende standarder: ASHRAE 52.2 (som er dominerende i USA), og EN779:2012 (som er dominerende i Europa). Begge disse standardene sameksisterer i Asia og i Midtøsten.

Det er viktige forskjeller mellom ISO 16890-standarden og eksisterende standarder

- I flere henseender er de nye testprosedyrene mer krevende enn eksisterende standarder. Dette fører til høyere filterytelse, forbedret inneklima (IAQ) og bedre beskyttelse for menneskers helse.

- De nye testprosedyrene etterligner bedre reelle forhold og filterytelse.

- Det nye klassifiseringssystemet gjelder filterytelse for tre forskjellige partikkelstørrelser.

- Den minste partikkelfraksjonen av de tre, såkalte PM1, representerer best de veldig fine partiklene som er mest skadelige for menneskers helse.

Som markedsleder i luftfiltreringsindustrien støtter Camfil introduksjonen av den nye standarden. Det er åpenbart at implementeringen av ISO 16890 vil gi reelle fordeler for kunder, innkjøpere og brukere av luftfilter For ytterligere råd om fordelene med den nye standarden og filtervalg i henhold til den, ta kontakt med ditt lokale Camfil-kontor.

Publisert torsdag 2. mai 2019