PM1 - Nytt fokus beskytter helsen

Luftkvaliteten i omgivelsene har blitt mye bedre de seneste tiårene gjennom en rekke regler som er med på å minske skadelige utslipp. Imidlertid finnes det gode bevis på at nåværende nivåer av luftforurensning fremdeles utgjør en trussel mot helsen vår (ENG)


Som en av flere organisasjoner har Verdens helseorganisasjon (WHO) - i sin rolle som vakthund for internasjonal folkehelse - advart ekstra om faren for partikler (PM) i rapporter og uttalelser.


WHOs innsats er også forsterket av hyppige publiserte avisrapporter, vitenskapelige studier, vitenskapelige artikler og advarsler fra myndighetene om de negative helseeffektene av dårlig luftkvalitet, og sykdommene som luftforurensning kan forårsake eller forverre. Bevisene finnes online: prøv å google "luftforurensning og helseeffekter", og du får millioner av treff på et halvt sekund.


Så - helseeffekten av å puste dårlig luft, spesielt i verdens mest forurensede byer, er godt dokumentert. Luftforurensning anslås nå å være årsaken til flere millioner for tidlige dødsfall hvert år. Det anses også å være en av de største risikofaktorene for død og den største risikofaktoren for ulike sykdommer.

 

De ulike partiklene 

De vanligste partikler i lufta er:

PM1 partikler <1 mikrometer i størrelse. Eksempler: støv, forbrenningsartikler *, bakterier og virus.
PM2.5 - partikler <2,5 mikrometer i størrelse. Eksempler: pollen, sporer og andre organiske partikler.
PM10 - partikler <10 mikrometer i størrelse. Eksempler: grovere finere støv og organiske partikler.
Grov - grove partikler ofte 10 mikrometer eller større. Eksempler: synlig grovstøv, sand, blader, hår og andre organiske partikler.

:

  • PM1 – partikler <1 μm i størrelse. Eksempler: støv, forbrenningspartikler*, bakterier og virus 
  • PM2.5 – partikler <2.5 μm i størrelse. Eksempler: pollen, sporer og andre organiske partikler.
  • PM10 – partikler <10 μm i størrelse. Eksempler: grovere fint støv og organiske partikler 
  • Coarse – grove partikler, ofte 10 μm eller større. Eksempler: synlig grovt støv, sand, blader, hår og andre organiske partikler 

PM er en blanding av fysiske og kjemiske egenskaper som varierer avhengig av hvor de befinner seg. Kildene er kunstige eller naturlige. Derfor varierer luftforurensninger fra sted til sted. Å tilbringe en dag på gatene i Beijing, har for eksempel den samme negative effekten på luftveiene som å bo 30 dager i Paris. Det skal imidlertid bemerkes at folk reagerer forskjellig på dårlig luftkvalitet, avhengig av følsomhet i luftveiene.


Ved innånding påvirker PM10, PM2.5 og PM1 kroppen på forskjellige måter. Evnen til å bli sittende fast i kroppen der de kan danne depoter, avhenger av størrelsen og om de kan passere gjennom slimhinnene i luftveiene.

Viktigheten av god innendørs luftkvalitet (IAQ)

Hvordan kan vi forhindre at PM invaderer innendørsområdene våre, der folk tilbringer rundt 90% av livet sitt? Dessverre kan vi ikke unngå luftforurensning utendørs ved å holde oss innendørs, da det er en del av ventilasjonssystemets funksjon å blande uteluft med inneluft.


Hvis luften ikke filtreres effektivt og rengjøres, er det en risiko for at inneluften inneholder en stor mengde skadelige partikler som trenger inn i våre luftveier og sirkulasjonssystemer. Disse partiklene og andre stoffer kan kombineres med de som allerede finnes i bygningen og bli mer aggressive og skadelige, noe som betyr at innendørs luftforurensning ofte er like farlig som uteluften.


Men, med luftfiltre i luftenheter kan en betydelig del av disse skadelige utendørspartiklene stoppes før de sprer seg gjennom ventilasjonssystemet. Dette betyr at det er mulig å forbedre inneluften til et akseptabelt nivå i forurensede byer som London, Paris, Los Angeles, Beijing og New Delhi ved å bruke ventilasjonsanlegg.Hvis en mobil luftrenser installeres i rom som et ekstra tiltak, kan det oppnås kontinuerlig høy luftkvalitet, selv om mengden av partikler og andre stoffer i uteluften varierer.


PM1 er mest skadelig 

I dag overvåker WHO og EU PM2.5 og PM10 og rapporterer om de skadelige helseeffektene av disse partiklene, deres evne til å trenge gjennom lungene - og forårsake sykdommer i luftveiene og kardiovaskulær sykdom. 

Men, for å tilby et veldig sunt og produktivt inneluftmiljø i områder med mye luftforurensning, må ventilasjonssystemer bruke filterer som kan fjerne PM1-partikler - de minste partiklene, som også er de mest skadelige.

Våre lunger er et lett bytte for PM1. Ved innånding blir PM1-partikler transportert til de dypeste dypene i lungene der en betydelig andel av dem passerer gjennom membransystemet i alveolene (de millioner av små sekker i lungene der O2 og CO2 byttes ut), kommer inn i blodstrømmen, skader arterienes indre vegger og trenger inn inn i vevet i det kardiovaskulære systemet og kan deretter spre seg til organer.

I verste fall kan PM1 bidra til dødelige sykdommer som hjerteinfarkt, lungekreft, demens, emfysem, ødem og annen alvorlig sykdom som fører til for tidlig død.

Partikkelfiltrering i dag 

Filter er som arbeidshester i ventilasjonsanlegg - og nåværende F7-filtwe har forskjellige grader av separasjon for å fange PM1 (vanligvis 50-70%).

Ettersom filter påvirker inneluftkvaliteten (IAQ) betydelig, blir det stadig viktigere å velge riktig filter og utskillingsgrad for partiklene du vil fange opp. Dette er ikke lett i dag, da det er forskjellige regionale standarder som bruker forskjellige metoder for filtertesting og klassifisering som forhindrer nøyaktige produktsammenligninger. Nåværende standarder er også kjent for å ha begrensninger og generere resultater som er langt fra hvordan filter fungerer i det virkelige liv.

I dag finnes det filter som oppfyller strengere krav for fjerning av PM1, for eksempel Camfils Opakfil ES, Hi-Flo XLT7 og Hi-Flo M7.

I tillegg til å velge riktig partikkeleffektivitet, er det andre viktige produktegenskaper å ta i betraktning, som for eksempel lang levetid, lavt trykkfall og lavt energiforbruk. I tillegg til den høye graden av separasjon, er Camfils filter kjent for å være "energihelter" fordi de sparer mange kilowattimer med strøm -  noe som er dokumentert i tusenvis av kundesaker. Når bygningseiere kjøper kvalitetsfilter fra Camfil for høy inneluftkvalitet (IAQ), høster de også andre fordeler som å betale de laveste totale eierkostnadene (TCO) for filtreringsløsningen.


Ditt nærmeste Camfil-kontor eller representant vil gjerne gi deg råd om riktig filter for din bygning og beliggenhet. For ekstra innendørs luftfiltrering i forurensede urbane miljøer, tilbyr Camfil også avanserte luftrensere for både partikkel- og molekylærfiltrering. Sistnevnte brukes i økende grad på kontorer og butikker i store internasjonale byer som har problemer med luftforurensning.* Dieselmotorutslipp anses å være den primære kilden, og WHO klassifiserte diesel som kreftfremkallende i 2012

 

 

 

 

Publisert torsdag 2. mai 2019