Impregnert aktivt kull

Impregnert aktivt kull

Molekylære medier er kjernen i alle vellykkede løsninger for molekylærfiltrering. Camfil har et utvalg av dokumentert impregnert aktivt kull, som skal kunne fange opp så mange forskjellige lukter, irriterende stoffer, samt giftige og korrosive gasser som mulig.

Det er et relativt lite antall molekyler som ikke kan kontrolleres ved hjelp av bredspektret aktivt kull. Det finnes overflatemodifisert eller "impregnert" kull som er utformet for å spesifikt adsorbere et enkelt molekyl eller en familie av molekyler. Impregnert aktivt kull kan lages av forskjellige råmaterialer, av forskjellige kvaliteter og i forskjellige former og størrelser.

Ved å justere disse faktorene kan Camfil optimalisere effektiviteten, levetiden og trykkfallet for ulike kundeapplikasjoner. Avhengig av bruksområde fungerer impregnert aktivt kull med en kjemisk adsorpsjons- eller katalytisk mekanisme. I noen tilfeller kan begge mekanismene være viktige.