Aktivt kull

Aktivt kull

Molekylære medier er kjernen i alle vellykkede molekylære filtreringsløsninger. Camfil har et utvalg av påvist aktivert karbon som er tilpasset det bredeste spekter av lukt, irritasjonsmidler, giftige og etsende gasser.

Aktivt kull en ekstremt allsidig og kraftig adsorbent. Den kan brukes til å fjerne flertallet av alle de forskjellige molekylene som forurenser luften - og det er mer enn 130 millioner katalogiserte kjemikalier. Den viktigste egenskapen til enkelte aktiverte karboner er adsorpsjonskapasiteten "Bredspektrum" (broad spectrum). Disse kullatomene kan adsorbere et stort antall forskjellige molekyler. Dette er en meget viktig egenskap når blandingen av kjemikaler er ukjent, variabel eller kanskje for kompleks eller kostbar å analysere.

Aktivt kull kan produseres av forskjellige råmaterialer, i forskjellige kvaliteter og i forskjellige former og størrelser. Ved å justere disse faktorene kan Camfil optimalisere effektiviteten, levetiden og trykkfallet for ulike kundeapplikasjoner. Aktivt kull fungerer ved hjelp av en fysisk adsorpsjons- eller katalytisk mekanisme. I noen tilfeller kan begge mekanismene være viktige.