Blandingsmedie

Blandingsmedie

Molekylære medier er kjernen i alle vellykkede løsninger for molekylærfiltrering. Camfil har et utvalg av velprøvde hybrid- og blandede aktivt kull og aluminiumoxidmedier for å hånftere et bredt spekter av forurensninger.

Camfil-blandinger består av aktivt kull blandet med aluminiumoksid, vanligvis 50 % av hvert volum, for å fjerne et så bredt spekter av forurensninger som mulig i filterdesign som ikke tillater separat fylling av forskjellige medier oppå hverandre. Det vanligste eksempelet er fjerning av ozon, organiske og korrosive forurensninger med samme filter. I tillegg er de fleste Camfil-blandinger UL-sertifisert og derfor kvalifisert for bruksområder der selvantennelse og brennbarhet er et problem. Camfils hybridmedier er en annen variant av dette konseptet, der kull- og aluminiumoksidpulver blandes og ferdigformes til kuler. Hybridmedier er UL-sertifiserte og spesielt effektive når det gjelder å kontrollere hydrogensulfidforurensning i tunge industrianlegg.