Hybrid/blandingsmedia

Hybrid/blandingsmedia

Molekylärmedia är kärnan i alla framgångsrika molekylära filtreringslösningar. Camfil har ett urval av beprövade hybrider, blandat aktivt kol och aluminiumoxidmedier för ett brett spektrum av molekylära föroreningar.

Camfils blandmedia består av aktivt kol blandat med aluminiumoxidmedia, vanligtvis 50 volymprocent, för att tillhandahålla ett bredspektrummedia för avlägsnande av föroreningar i filter som inte tillåter separat fyllning i flera lager. Det vanligaste exemplet är att ta bort ozon, organiska och frätande föroreningar med samma filter. Dessutom är de flesta av Camfils blandningar UL-certifierade och därför kvalificerade för applikationer där självantändning och brandfarlighet är ett problem.
Camfils hybridmedier är en annan variant av detta koncept, där kol- och aluminiumoxidpulver blandas och formas till kulor. Hybridmedier är UL-certifierade och särskilt effektiva för att kontrollera vätgas och sulfidföroreningar i tunga industriella miljöer.