Syntetisk GTC

Syntetisk GTC

De syntetiske, selvrensende luftfiltrene er innløpsfiltre for gassturbiner som gir maksimal holdbarhet i miljøer med høy luftfuktighet, og som alle har høy utladningseffektivitet for livslang beskyttelse.

Alle patronfiltrene er tilgjengelige med Camfils patenterte Hemipleat-teknologi med åpen plissering og tradisjonell dimplepleat-teknologi. HemiPleat-filter gir lavere trykkfall, bedre frigjøring av støv, høyere medieutnyttelse og reduserte energikostnader sammenlignet med tradisjonelle plisseringsteknologier.

Filterklasse: T9 (GTC), T10 (GTC10)

Syntetiske filter er testet for effektivitet i henhold til den nyeste standarden for luftfilter, inkludert ISO 29461-1:2021. Eldre standarder er tilgjengelige på forespørsel.