Syntetisk GTC

Syntetisk GTC

Syntetisk GTC erbjuder maximal tålighet i fuktiga miljöer, kombinerat med en hög, icke urladdningsbar, effektivitet för livslångt skydd.

Tillgänglig i F9 i enlighet med EN 779:2012 och E10 EN 1822:2009. Den patenterade HemiPleat-teknologin erbjuder lägre tryckfall och maximal utnyttjandegrad av mediat samt låga tryckfall, även i fuktiga miljöer.