CamPGT

CamPGT

CamPGT er et kompakt filter som egner seg for krevende miljøer, for eksempel i forurensede landlige eller industriområder.

CamPGT er en energieffektiv løsning som fungerer som et høyeffektivt filter i Camfil luftinntak for flerstegsfiltrering (hovedsakelig for luftinntak med middels gjennomstrømning).

Det er hovedsakelig beregnet på innlandsindustrien og landlige områder. Den unike geometrien gir et stort åpent innløp og optimalisert aerodynamisk strømning, noe som gir lavere trykkfall enn bransjestandarden for V-formede barrierefilter.