Cam-Flo

Cam-Flo

Cam-Flo er en serie med robuste posefilter, anbefalt som effektive tilluftsfilter til gassturbiner, kompressorer og dieselmotorer.

Cam-Flo filter har et syntetisk fibermedie med unike egenskaper som effektivt fjerner skadelige partikler fra luften. Resultatet er en smart løsning med forlenget filterlevetid, stabil og forutsigbar yteevne, og - viktigst av alt: problemfri drift. Filterrammen fås i metall eller plast.