CamGT

CamGT

CamGT er et kompakt, høyeffektivt vertikalt plissert tfilter som brukes i tilluftssystemer i gassturbiner der lavt trykkfall og driftssikerhet er spesielt viktig.

CamGTs struktur kjennetegnes av patenterte vertikale folder for drenering, smelteseparatorer og patentert dobbel tetningsdesign. Filterpakningene er festet til den indre overflaten som er en robust plastramme med dobbel tetning for å eliminere/unngå lekkasje. En forbedret, forsterket ramme gir et 100% lekkasjefritt produkt og en solid HF-ramme. De vertikale foldene og de åpne separatorene gjør at vannet renner raskt ut under drift, og dermed unngås det at oppløste urenheter trenger inn – samtidig som det opprettholdes lavt trykkfall i veldig fuktige omgivelser.

Hvert filter er individuelt optimalisert for lavest trykkfall. En polyuretanpakning er permanent festet til filterrammen, noe som begrenser risikoen for lekkasje under installasjonen.

CamGT er testet for utskillingsgrad i henhold til europeisk standard for luftfilter EN 779:2012 (klasse F7 (kun for CamGT 4V-300) -F9), EN 1822 (E10-E12) og ASHRAE 52.2: 1999 (MERV 13-16 ) og ISO 16890, og har et serienummer på produktetiketten.