Fabrikker & arbeidsvilkår
Optimalisering av prosesser

Bærekraftige fabrikker og arbeidsvilkår

Alle Camfils fabrikker er ISO 9001-sertifisert, og de fleste er også ISO 14001-sertifisert. Vi jobber hver dag for at vår produksjon skal bli så bærekraftig som mulig. Dette gjør vi ved å optimalisere våre prosesser slik at vi produserer mindre avfall og utslipp – og bruker mindre energi per produsert filter.

Camfils fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet er en viktig drivkraft for etableringen av en ansvarlig og bærekraftig bedrift. Dette gir også sikrere arbeidsvilkår, og gjør Camfil til et bedre sted å jobbe.