Hvordan vi hjelper
Hjelper våre kunder til å bli mer bærekraftige

Hvordan vi hjelper våre kunder til å bli mer bærekraftige

Vi er forpliktet til alltid å opprettholde og styrke tilliten vi har blant kundene våre. Dette gjør vi ved å følge høyeste standarder innen forretningsetikk, fra respekt for intellektuell eiendomsrett til rettskaffen konkurranse og transparens i forretningsforhold. Alle disse prinsippene er angitt i vår «CamfilCairing Code» - som gjelder for alle avdelinger i hele Camfil.

Eco-designede produkter 

Våre produkter filtrerer luften med høyeste effektivitet og lavest mulig energiforbruk, og har en lengre levetid for å kunne oppnå reduserte vedlikeholds- og avfallskostnader. Alt i alt oppnår kundene våre lavere totalkostnader (TCO), noe som bidrar til bærekraftighet: energibesparelser, redusert CO2-fotavtrykk og mindre avfall – for en sunn og grønn filterinvestering.

Klassifiseringssystemer for luftfilter 

De som kjøper luftfilter i Europa synes nå at det er mye lettere å velge riktig luftfilter i henhold til både energieffektivitet og innendørs luftkvalitet (IAQ), takket være den siste reviderte energi- og effektivitetsklassifiseringssystemet som er introdusert av Eurovent Certita Certification. Filter klassifiseres nå fra A+ til E. A+ representerer det laveste energiforbruket og E det høyeste.

Bærekraftige bygninger

Grønne byggevalueringssystemer som LEED, og vurderingsmetoder  for bærekraft - som BREEAM - styrker de som eier, driver, leverer, administrerer eller benytter bygninger til å oppnå sine bærekraftmål. Bygninger og anlegg er alltid en langsiktig investering, med HVAC-systemer som står for opptil 50 prosent av driftskostnadene - hvorav 30 prosent går til luftfiltrering.