Camfils "Can we remove it" - kampanje
Svoveldioksid

Slik fjerner du svoveldioksid

Publisert torsdag 20. juli 2023

Svoveldioksid slippes ut i atmosfæren fra mange ulike kilder - fra naturlige kilder (f.eks. askeskyer fra vulkaner) til menneskeskapte forurensningskilder (f.eks. forbrenning av fossilt brensel og tung prosessindustri). Svoveldioksid kan være helseskadelig for mennesker. Hør Dr. Fabrice Morvan fortelle om bruken av molekylær filtrering for å fjerne svoveldioksid fra luften vi puster inn.

Slik fjerne du svoveldioksid

Sulphur Dioxide can be harmful to human health and the use of molecular filtration can help protect people, products and processes from its harmful effects.

BESKYTT OG BEVAR KUNSTVERK OG KULTURARV

Svoveldioksid er et vanlig problem på museer og kulturarvsteder ettersom det ofte ikke bare er mennesker som må beskyttes mot korrosive skader - men også museumsgjenstander. Camfil har samarbeidet med mange av disse stedene for å fjerne mange luftbårne forurensninger (som svoveldioksid) for å sikre at museumsgjenstandene beskyttes og bevares. Med den kombinerte kunnskapen fra konserveringseksperter og ventilasjonseksperter kan du velge den beste kombinasjonen av filtre for å oppnå et kontrollert miljø.