การกรองอากาศ&

มหาวิทยาลัยได้รับการพิสูจน์ถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง 24% ต่อปี เมื่อใช้ตัวกรองของแคมฟิลเทียบกับตัวกรองของบริษัทอื่น

ประวัติของบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในปี 1875 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในตะวันตกของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้ มีวิทยาเขตหลักอยู่บนพื้นที่ 560 เอเคอร์ พร้อมอาคาร 311 แห่ง ที่ให้บริการแก่นักศึกษากว่า 27,000 คน

การทดสอบตัวกรองครั้งแรกในมหาวิทยาลัย

ตัวแทนตัวของ Viledon®ติดต่อเข้ามาทางมหาวิทยาลัยและระบุว่าพวกเขาสามารถจัดหาตัวกรองเนื้อสังเคราะห์ขั้นสุดท้ายที่มีอายุการใช้งานสองปีและไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกรองขั้นต้น ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเชิญบริษัทแคมฟิลเข้ามาตรวจสอบข้อมูลและทำการทดสอบแบบคู่ขนานกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอมา ผู้จัดจำหน่ายของแคมฟิลและผู้จัดการฝ่ายขายประจำภูมิภาคได้นำเสนอประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน (ไมโครไฟเบอร์กลาสชั้นดีกับสื่อสังเคราะห์ที่มีประจุไฟฟ้าแบบหยาบ) ซึ่งจะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ชองแคมฟิล’ กับ Viledon แคมฟิลยังได้สาธิต’โปรแกรมคำนวณต้นทุนรวมตลอดการใช้งานสำหรับการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ จากนั้นมหาวิทยาลัยได้ขอให้บริษัทแคมฟิลทำการทดลองในพื้นที่

ข้อมูลจำเพาะในการทดสอบ

(AHUs) ตัวกรอง Camfil Durafil® V-bank ความละเอียดเส้นใย 65% ขนาด 24x24x12 จำนวน 40 ตัว ถูกติดตั้งในระบบหมุนเวียนอากาศ 1 ระบบ ในระบบหมุนเวียนอากาศระบบที่ 2 ซึ่งมีปริมาณการไหลเวียนของอากาศเท่ากันและตั้งอยู่บริเวณที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามา ได้มีการติดตั้งตัวกรองแบบ Viledon T-60 8 ชนิดถุงกรอง ขนาด 24x24x12 จำนวน 40 ตัว ปริมาณการไหลเวียนของอากาศต่อ 1 ระบบ เท่ากับ 56,000  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ในขณะที่ระบบทำงานดูดอากาศปกติที่ 40-70% เพื่อความเสถียรในการนับจำนวนอนุภาค ตัวปรับปริมาณลมถูกตั้งให้มีการไหลเวียนกลับ 100 % ในระหว่างวันที่มีการทดสอบประสิทธิภาพ

การทดลองดำเนินไปทั้งสิ้น 52 สัปดาห์พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบเป็นระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบในพื้นที่เป็นของแคมฟิลและทุกการทดสอบถูกสังเกตการณ์โดยทีมงานของมหาวิทยาลัยและตัวแทนบริษัทอื่นๆ การทดสอบนี้ดำเนินการโดยเป็นไปตามมาตรฐานของ Eurovent 4/10 1996 (กำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของประสิทธิภาพของตัวกรองทั่วไป) การทดสอบเสร็จสิ้นโดยปราศจากการใช้ตัวกรองอากาศขั้นต้นตามที่ Viledonร้องขอ

A U.S. university that uses an air filtration system to save energy
"เนื้อกรองที่กำหนดค่าเป็นพิเศษได้รับการพิสูจน์ว่าเหนือกว่าเนื้อกรองสังเคราะห์ที่อัดประจุไฟฟ้าสถิตในด้านประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน

ตัวกรองของแคมฟิลมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการแข่งขัน

หลังจากการวิเคราะห์เป็นเวลา 52 สัปดาห์ ผลิตภัณฑ์ของแคมฟิลได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ 14 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัวกรองต่อปี เมื่อเทียบกับตัวเลือกจาก Viledon แต่ได้คุณภาพอากาศที่ดีกว่าถึง 3 เท่า

หลักฐาน: ประสิทธิภาพสูงกว่า ประหยัดยิ่งกว่า

หลังจาก 52 สัปดาห์ ตัวกรองขั้นสุดท้ายของแคมฟิลมีประสิทธิภาพการกรองอยู่ที่ 33% ในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน (ให้คุณภาพอากาศที่ดีกว่าเกือบ 2.5 เท่า) เทียบกับของ Viledon ที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 15% ตัวกรองของแคมฟิลรักษาประสิทธิภาพที่สูงกว่าของ Viledon ในการทดสอบการกรองอนุภาคทุกๆ ขนาด ตัวกรองของแคมฟิลทำงานในความดันลดลงคงที่น้อยกว่า 1  นิ้ว และมีความต้านทานน้อยกว่า 40% เทียบกับ Viledon นำไปสู่การประหยัดพลังงานที่ได้ผล

การวิเคราะห์ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (LCC) พิสูจน์แล้วว่าการทำงานของตัวกรอง Camfil Durafil ใช้ต้นทุนพลังงานต่ำกว่า 24% ต่อปี เทียบกับ Viledon T-60 ผลิตภัณฑ์ของแคมฟิลประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้ 14 ดอลลร์สหรัฐ ต่อตัวกรองต่อปี เทียบกับตัวเลือกจาก Viledon

Graph showing particle removal efficiency of Camfil Durafil

เช่นเดียวกับตัวกรองสังเคราะห์ส่วนใหญ่ Viledon T-60 อาศัยการชาร์จประจุไฟฟ้าสถิตเพื่อรักษาประสิทธิภาพ Viledon และผู้ผลิตตัวกรองเนื้อใยสังเคราะห์รายอื่นๆ เสนอว่า ตัวกรองของพวกเขาจะสามารถคงประสิทธิภาพได้เมื่อประจุหมดลงเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกลเนื่องจากการสะสมของฝุ่น แม้ว่าทฤษฎีนี้จะเป็นจริงอยู่หลายชั่วโมงในการทดสอบใน ASHRAE แต่มันไม่เป็นจริงในการใช้งานจริงที่ใช้เวลานานขึ้น

ในการทดสอบนี้ตัวกรอง Viledon (และเนื้อกรองสังเคราะห์) ได้รับโอกาสในการแสดงประสิทธิภาพที่ยั่งยืนตลอดเวลา ตัวกรองเดิมที่มีประสิทธิภาพ 85% ที่ใช้ในอาคารอื่นถูกแทนที่ด้วยตัวกรอง 65% สำหรับการทดสอบนี้ นี่น่าจะทำให้ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของตัวกรองสังเคราะห์ดีขึ้นเพราะ ตัวกรองสังเคราะห์ 65% ใช้ประจุไฟฟ้าสถิตน้อยกว่าตัวกรองสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า (ประสิทธิภาพของตัวกรองสังเคราะห์ 85% จะลดลงไปอีก)

ตามคำร้องขอของตัวแทน Viledon ตัวกรองขั้นต้นจะถูกนำออกไประหว่างการทดสอบ นี่อาจทำให้ตัวกรองสังเคราะห์เก็บรวบรวมได้เร็วขึ้นและสามารถบรรลุประสิทธิภาพเชิงกลได้เร็วขึ้น แม้จะมีข้อได้เปรียบนี้ แต่ประสิทธิภาพของตัวกรอง 65% ของ Viledon นั้นต่ำกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม ตัวกรอง Viledon ไม่สามารถทนการใช้งานได้ตลอดช่วงระยะเวลาการทดสอบหนึ่งปี

ในทางกลับกัน Camfil Durafil 65 ยังคงรักษาประสิทธิภาพได้ดีกว่ามาตรฐานตลอดระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด เนื้อกรองใยแก้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาประสิทธิภาพเชิงกลที่ระดับประสิทธิภาพใดๆ ตั้งแต่ 65% ถึง 95% ตัวกรอง Durafil นั้นมีการสูญเสียความดันโดยรวมที่ต่ำกว่าและความสามารถในการจับฝุ่นที่สูงขึ้น

Created 6 พฤษภาคม 2562