กรมการปกครองส่วนภูมิภาคของบาเลนเซียติดตั้งเครื่องฟอกเครื่องอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำหรับมาตรการป้องกัน COVID-19

Created 9 กรกฎาคม 2564
นวัตกรรมการกรองอากาศจะป้องระบบกรองอากาศจากอนุภาคที่เป็นอันตรายภายในอากาศในอาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศภายในอาคารมีคุณภาพที่ดีและปกป้องผู้คน

CUSTOMER PROFILE

ตามนโยบายของ Department of Equality and Inclusive ในวาเลนเซีย ประเทศสเปน (Generalitat Valencia) ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ศูนย์และการบริการในวาเลนเซีย ทั้งภาครัฐและเอกชน.

THE SITUATION

จากการดำเนินโครงการภายในปี 2020 เพื่อปรับใช้งานเครื่องฟอกอากาศ Camfil City M air purifiers ปกป้องบุคลากรภายในโรงเรียน more than 100,000 students could benefit from the improved clean air. มาตรการนี้ๆด้รับการสนับสนุนดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน COVID-19 และสนับสนุนนวัตกรรมการกรองอากาศภายในอาคาร

The Department for Social Inclusion and Equality in Valencia ได้ติดต่อ Camfil เกี่ยวกับโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของสารปนเปื้อนภายในอากาศ reduce risk in a variety of locations utilising more than 1,000 City M air purifier units.ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ระบบแผ่นกรองอากาศ HEPA (ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN1822:2019) หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริงในการลดการแพร่กระจายของอนุภาคภายในอากาศ

THE SOLUTION

เครื่องฟอกอากาศ City M ได้รับการติดตั้งงในศูนย์บริการมากกว่า 250 แห่ง:

  • Nursing homes
  • Day Centres for the elderly
  • Centres for the disabled
  • Women´s refuges camp
  • Centres for young offenders

จุดมุ่งหมายของเราคือการปกป้องผู้คน โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์และการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา ระบบกรองอากาศสำหรับเชื้อโรคภายในอากาศ แคมฟิลเราเชื่อว่า “ clean air, is a human right ”.
แผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในเครื่องฟอกอากาศ City M ของเราได้รับการยอมรับอย่ามากในคุณภาพและมาตรฐาน ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพขั้นต่ำ 99.995% สำหรับสารปนเปื้อนทุกประเภท รวมทั้งไวรัสและแบคทีเรีย.

นอกจากนี้การใช้แผ่นกรองอากาศ HEPA H14 and molecular filters, เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพอากาศของสภาพอากาศภายในอาคาร แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN1822:2019 เพื่อให้มั่นใจถึงแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการทดสอบมาตรฐาน ISO 10121.

การเปรียบเทียบ Absolute HEPA Camfil สำหรับเครื่องฟอกอากาศ CITY M กับ HEPA ของคู่แข่ง

เครื่องฟอกอากาศ CITY M มีแผ่นกรอง HEPA (EN1822) และ Carbon Filter (ISO 10121-02) เพื่อจัดการกับสารปนเปื้อนภายในอากาศและฝุ่นละออง (PM) ในสำนักงาน โรงเรียน โรงพยาบาลและสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ที่ผู้คนควรได้รับการปกป้อง
AFTERMATH

วันนี้ผู้คนมากกว่า 23,000 คน ได้รับการคุ้มครองภายในศูนย์กว่า 250 แห่ง จากการปนเปื้อนทางชีวภาพ เช่น SARS-CoV-2 ด้วยเครื่องฟอกอากาศ "City M" แผ่นกรองอากาศ HEPA Filter H14 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN1822 และพร้อมกับใบรับรองการทดสอบ (Scan Test) แผ่นกรองอากาศเหล่านี้ได้รับการรับรองว่าเป็น HEPA H14 ประสิทธิภาพสูง.

ร่วมกับการใช้พัดลมประสิทธิภาพสูงทำให้อายุการใช้งานแผ่นกรองอากาศยาวนานขึ้น การบำรุงรักษาต่ำ ระดับเสียงต่ำอัตราการไหลสูงและใช้พลังงานต่ำ.