Huadian 
For Huadian Corporation in China

ตัวกรองพร้อมไส้กรอง GTC ประสิทธิภาพสูงสำหรับสภาพที่มีความชื้น

การอัปเกรดเป็นตัวกรอง CamPulse GTC เพิ่มความพร้อมบริการสูงสุดในระหว่างฤดูร้อนที่สำคัญ 

Huadian Corporation บริษัทผลิตพลังงานที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเมืองเทียนจีนของประเทศจีน ติดตั้งกังหันก๊าซ GE PG9171E สองชุดในปี 2014 ระบบการกรองอากาศเดิม (ติดตั้งโดยบริษัทตัวกรองระดับโลก) มีตัวกรองพัลส์ 460 ตัวสำหรับระบบดูดอากาศหนึ่งชุด เมื่อใช้งานไปหนึ่งปี โรงงานพบปัญหาการปิดระบบบ่อยครั้งโดยไม่ใช่ตามแผนในระหว่างฤดูกาลที่ความต้องการสูงสุด

สภาพแวดล้อมลมมรสุมรุนแรงที่ไซต์งานประเทศจีน 

เมืองเทียนจินตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจีนในเขตสามเหลี่ยมแม่น้ำไห่ ซึ่งระบายลงในทะเลป๋อไห่ พื้นที่มีฤดูกาลแตกต่างกันสี่ฤดูพร้อมกับสภาพอากาศลมมรสุมตลอดทั้งปี และมีปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ยที่ 43.3 นิ้ว (1100  มม.) ในฤดูหนาว ภูมิภาคนี้มักจะมีหมอกและความทึบมัวพร้อมสภาพความชื้นสัมพัทธ์ปกติที่เกิน 90%

สภาพแวดล้อมขั้นสุดในจีนตอนเหนือเป็นความท้าทายของอุปกรณ์กรองอากาศเข้า ซึ่งฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิจะมีความเข้มข้นของอนุภาคแปลกปลอม PM2.5 สูงสุด ซึ่งรวมถึงเกลือทะเล ในปี 2015 ความเข้มข้นอนุภาค PM10 และ PM2.5 เฉลี่ยอยู่ที่ 83% และ 65%สูงกว่าค่ามาตรฐานของ WHO  ที่ 116 &ไมโครกรัม/ม.3 และ 71.5 &ไมโครกรัม/ม.3 ตามลำดับ ตามฐานข้อมูลมพิษทางอากาศทั่วโลกของ WHO

การเปลี่ยนตัวกรองทำให้เกิดการหยุดระบบที่ไม่ใช่ตามแผน

เขตอุตสาหกรรมใกล้เคียงพึงพาโรงงานสำหรับการป้อนพลังงาน (ความร้อน) ในระหว่างฤดูหนาว ด้วยเหตุนี้สิ่งสำคัญคือกังหันที่ทำงานโดยไม่เกิดการหยุดระบบ

หนึ่งปีหลังจากติดตั้ง ประสิทธิภาพของตัวกรองสำหรับตอนเริ่มต้นกังหันจนกังหันเสื่อมสภาพ จะมีแรงดันตก (dP) โดยปกติจะเกินค่าเกณฑ์การทำงานที่ 1300Pa

การเปลี่ยนตัวกรองที่มาราคาสูงหลังการใช้งานเพียง 2,500 ชั่วโมง ทำให้ฝ่ายบริหารเริ่มค้นหาทางเลือกอื่น “เราต้องการให้แรงดันตกลดลง เพิ่มความเร็ว และให้ตัวกรองอากาศทำงานตลอดรอบฤดูการทำความร้อน (18 พฤศจิกายน& ถึง 28 กุมภาพันธ์)” ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ Huadian ให้ความเห็น “ตอนนี้เราได้เปลี่ยนตัวกรองหลังจากการทำงาน 2,000-3,000 ชั่วโมง ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานการออกแบบ”

ตัวกรองพัลส์แบบกึ่งรอยพับจัดการฝุ่นและความชื้นอย่างประสบผลสำเร็จ

Camfil แนะนำตัวกรองพัลส์สมรรถนะสูง ต้านทานความชื้น รุ่น CamPulseHemiPleatTM GTCF9/Merv 16 เพื่อเปลียนแทนตัวกรองเดิม

อุปกรณ์ GTC ได้รับการพิสูจน์ว่าทำงานได้ดีในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นและความชื้นมาก หลังจากแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะผ่านการทดสอบเปรียบเทียบกับของผู้ผลิตตัวกรองรายอื่นๆ Huadian ประทับใจในประสิทธิภาพสูงและค่าแรงดันตก (dP) ต่ำ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวความสำเร็จในภูมิภาคอเมริกาที่โน้มน้าวให้พวกเขาอัปเกรดเป็นตัวกรอง GTC ให้กับกังหันตัวใดตัวหนึ่งของพวกเขา การปรับปรุงย่อยได้รับการดำเนินการที่ช่องทางเข้าเพื่อรองรับคู่ของตัวกรอง 600 คู่แทนจำนวน 460 คู่ ส่งผลให้ได้การหมุนเวียนอากาศและความต้านทานของตัวกรองแต่ละตัวต่ำลง

ชุดอื่นๆ ถูกติดตั้งพร้อมกับตัวกรองขั้นสุดท้ายคลาส F7/Merv13 ของบริษัทคู่แข่ง การเปรียบเทียบแยกหัวข้อถูกดำเนินการเพื่อตรวจสอบสมรรถนะของกังหันสองชุดภายในระยะเวลา 2 เดือน

ผลลัพธ์การเปรียบเทียบ

ระบบการกรองสองชุดถูกติดตั้งเมื่อ 1 ธันวาคม 2015 ในช่วงระยะเวลา 2 เดือน ตัวกรองอากาศของคู่แข่งในท้องถิ่นทำให้แรงดันตกมากขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับตัวกรอง Camfil GTC ภาพประกอบในแผนภูมิที่ 1, อุปกรณ์ GTC มีค่า dP ที่ต่ำกว่า เสถียรกว่า แม้ว่าจะมีความชื้นสัมพัทธ์สูงก็ตาม

หกเดือนหลังจากติดตั้ง ตัวกรองของบริษัทคู่แข่งในท้องถิ่นถูกเปลี่ยนเนื่องจากค่า dP สูงกว่าค่าเตือน ทำให้เกิดการหยุดระบบที่ไม่ใช่ตามแผน

อัปเกรด

Huadian คาดว่าคุณภาพอากาศในเทียนจินเลวร้ายลงและตัดสินใจลดความเสี่ยงของการปิดระบบอีกในระหว่างฤดูความต้องการความร้อนครั้งถัดไปโดยการอัปเกรดเป็นตัวกรอง Camfil GTC ในเดือนตุลาคม 2016

การแสดงโดยนัย

การอัปเกรดเป็นตัวกรอง Camfil GTC จะทำให้มั่นใจในความพร้อมบริการสูงสุดในฤดูความต้องการความร้อน สิ่งนี้เป็นผลของค่า dP ที่ต่ำและเสถียร ซึ่งป้องกันไม่ให้ต้องเปลี่ยนตัวกรองก่อนเวลาอันควร และยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเอาท์พุตพลังงานที่่มีอยู่และประสิทธิภาพของกังหันก๊าซ นอกจากนี้ ยังหลีกเลี่ยงไม่ให้ค่า dP สูงแบบกระโดดในระหว่างช่วงเวลาที่ความชื้นสูง ช่วยลดความเสี่ยงของการตัดระบบการทำงานของกังหัน และการปิดระบบที่ไม่ต้องการ

อะไรคือผลกระทบของแรงดันตกที่วัดผลได้ โดยทั่วไปแรงดันตก (dP) 1  นิ้ว (25  มม.), (250 Pa) จะส่งผลกระทบต่อเอาท์พุตพลังงานต่อรอบอย่างง่ายในด้านลบลดลงประมาณ 0.375% ในขณะทำงานที่โหลดปกติ และเพิ่มอัตราความร้อนอีก 0.125% ในกรณีของ Huadian ตารางที่ 1 แสดงว่าเอาท์พุตพลังงานเพิ่มเติมที่ 595 (dP ลดลง) + 5904 (ไม่ต้องเปลี่ยนตัวกรอง) = 6499  เมกะวัตต์ชั่วโมง

นอกเหนือจากรักษาค่า dP แล้ว อัตราประสิทธิภาพสูงกว่าของ F9/MERV16 ของคู่ตัวกรอง GTC เมื่อเปรียบเทียบกับตัวกรองคู่แข่งกับอัตราของ F7/MERV13 จะรักษาให้คอมเพรสเซอร์/กังหันสะอาดขึ้น ผลที่ได้นี้ทำให้ความพร้อมทำงาน ความน่าเชื่อถือ และการทำกำไรสูงขึ้น เนื่องจากสมรรถนะของกังหันถูกรักษาไว้ที่ระดับสูง ทำให้มีการหยุดระบบเพื่อล้างระบบแบบออนไลน์และออฟไลน์ลดลง

A pleated filter removes hygroscopic particles in humid areas

สื่อกรองชั้นแรก
สื่อกรองแบบไฟเบอร์สังเคราะห์ที่ไม่หลุดออก ซึมซับได้ลึก ขจัดอนุภาคที่มีน้ำในพื้นที่ชื้นได้ F9 ตามข้อกำหนด EN 779:2012

สื่อกรองชั้นสอง:
เม็ดสังเคราะห์รองรับรอยพับเพื่อเปิดออกมากขึ้นและการออกแบบมีระยะห่างมากขึ้นให้การใช้ประโยชน์ของสื่อกรองมากขึ้นและมีประสิทธิภาพการกรองสูงขึ้น

ประโยชน์ของตัวกรองพัลส์ของ CAMFIL

แม้ว่าตัวกรองพัลส์จะมีการจัดส่งไปทั่วโลก แต่ก็มีการออกแบบหลักสำหรับพื้นที่มีฝุ่นสูง ตัวกรองพัลส์แบบดั้งเดิมขึ้นอยู่กับรูปแบบการเกิดเค้กฝุ่นบนผิวของสื่อกรองเพื่อให้ประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด ในสภาพแวดล้ิอมเขตชายฝั่งซึ่งมีสิ่งปนเปื้อนของเกลือและสิ่งปนเปื้อนที่ดูดซึมน้ำอื่นๆ และการเพิ่มอย่างรวดเร็วของความชื่นที่มักเกิดขึ้น อนุภาคแปลกปลอมในเค้กฝุ่นอาจทำให้ผิวสื่อตัวกรองบวมพอง ทำให้ค่า dP สูง

สื่อกรอง 3 มิติแบบสังเคราะห์ของ GTC และไฟเบอร์กันน้ำที่ละเอียดอยู่ในชั้นตรงกลางเพื่อดูดซับอนุภาคเกลือ ตอลดความลึกไม่ใช่แค่พื้นผิว ซึ่งทำให้มีความต้านทานต่อการไหลเวียน ส่งผลให้ค่า dP ต่ำตลอดอายุการใช้งาน

นอกจากสมรรถนะของสื่อกรองแล้ว เทคโนโลยีรอบพับแบบเปิดของ HemiPleatTM ในตลับกรอง Camfil ยังให้การเว้นระยะห่างมากขึ้น ให่พื้นผิวสื่อกรองมากขึ้นสำหรับลำกระแสอากาศ ซึ่งส่งผลให้ค่า dP โดยรวมลดลงและที่สำคัญกว่าคือ ค่า dP เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในสภาพความชื้นสูง รวมไปถึงปรับปรุงการปล่อยฝุ่นออกในระหว่างการทำความสะอาดแบบพัลส์ ค่า dP ต่ำทำให้ผู้ให้บริการได้ประโยชน์เหล่านี้:

  • การหยุดระบบที่ไม่ใช่ตามแผนน้อยลง
  • ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำลง
  • ความพร้อมใช้งานเครื่องยนต์สูงขึ้น
  • เอาท์พุตกำลังสูงขึ้น

ตารางที่ 1: เอาท์พุตพลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากประสิทธิภาพของ GTC

*แรงดันตกในช่วงสองเดือน:

  • ค่า dP เฉลี่ยของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง: 29 mm H20 (1.14” wg)
  • ค่า dP เฉลี่ยของ Camfil GTC: 18 mm H20 (0.71” wg)
  • การคำนวณ: 1.14 - 0.71 = 0.43

*การเปลี่ยนตัวกรองที่โรงงานนี้ต้องหยุดระบบประมาณ 48 ชั่วโมง

Created 6 พฤษภาคม 2562