งานการทุบทำลายขนาดใหญ่กับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปรับปรุงอย่างมาก

H.C. โรงไฟฟ้า Ørstedsværket

สถานการณ์ของ

H.C. Ørstedsværket ในเดนมาร์กสร้างขึ้นระหว่างปี 1916 ถึง 1920 และเป็นโรงไฟฟ้าระบบแรงดันไฟฟ้า AC โรงแรกของโคเปนเฮเกน โรงงานไฟฟ้ามีสถานีไฟฟ้าระบบ AC เสริมสามระบบในเทศบาลโคเปนเฮเกนและให้บริการมานานหลายปีในฐานะโรงไฟฟ้าสำหรับเมืองโคเปนเฮเกนแและเป๋นสิ่งขนาดใหญ่ที่สุดในเขตซีแลนด์

หลายปีที่ผ่นมาการผลิตพลังงานได้เปลี่ยนจากการใช้ถ่านหิน ก๊าซ และน้ำมันไปเป็นรูปแบบพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และโรงไฟฟ้าแบบเดิมหลายแห่งไม่ได้มีบทบาทเดิมตามวัตถุประสงค์การก่อสร้างอีกต่อไป โรงไฟฟ้ายุคเก่าเหล่านี้บางแห่งถูกแปลงเป็นการผลิตพลังงานในรูปแบบอื่น และบางแห่งแปลงเป็นรองรับวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งหมด

H.C. Ørstedsværket เป็นโครงสร้างเชิงสถาปัตยกรรมที่สำคัญและถูกกำหนดให้เป็นอนุสาวรีย์ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติในปี 2007 โดยกรมวัฒนธรรมและพระราชวังของเดนมาร์ก อาคารจะถูกใช้สำหรับการผลิตพลังงานใหม่ แต่ก่อนจะดำเนินการ จะต้องถอดระบบหม้อไอน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีอยู่ออก

Kingo Karlsen บริษัทบริการด้านการทุบทำลายของเดนมาร์กมีประสบการณ์มากกว่า 60 ปีในอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายงานในการทำให้อาคารนี้พร้อมสำหรับบทบาทใหม่

ในระหว่างกระบวนการถอดหม้อไอน้ำขนาดสูง 28 เมตรจำนวนสี่ตัวออก จะต้้องจัดการกับวัสดุอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก และกระบวนการทำลายจะสร้างฝุ่นและควันขึ้นมา ซึ่งจะต้องไม่แพร่กระจายออกนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีใยแก้วในฉนวน ซึ่งมีอันตรายต่อมนุษย์หากสูดเข้าไป ด้วยเหตุนี้ จึงมีความสำคัญมากในการใช้อุปกรณ์ที่ถูกจ้องเพื่อให้พนักงานและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ได้รับการปกป้องตามกฎหมาย

แนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อให้มั่นใจว่าแรงดันด้านลบที่จำเป็นจะถูกรักษาไว้ต่อเนื่องในอาคาร และเพื่อกรองฝุ่นอันตราย Kingo ได้เลือกใช้อุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นสิ่งแวดล้อมและแบบแยกส่วนได้ระบบเคลื่อนที่ของ Camfil ในระหว่างกระบวนการทุบทำลาย อุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นสิ่งแวดล้อมและแบบแยกส่วนได้ถูกสร้างขึ้นในขนาดถังบรรจุขนาด 20 ฟุตมีความจุ 2 x 10,000 ม.³/ชม. และอุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นแบบแยกส่วนอื่นๆ โดยที่แต่ละตัวมีความจุ 4,000 ม.³/ชม. ถูกจัดวางในสถานที่ตามกลยุทธ์รอบๆ ไซต์ที่จะทุบทำลาย

อุปกรณ์ตัวสะสมฝุ่นทั้งสองแบบมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ อุปกรณ์ตัวสะสมฝุ่นสิ่งแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ของ Camfil ถูกสร้างขึ้นพร้อมตัวกรองแบบตลับจะกรองอากาศในตัวที่จะกรองฝุ่นส่วนใหญ่และระบายออกจากอุปกรณ์ผ่านวาล์วหมุนไปยังถึงขนาดใหญ่ ตัวกรอง HEPA ภายในอยูุ่ัถัดจากตัวกรองแบบตลับเพื่อให้มี่นใจในการกรองอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ถ้ามีก๊าซ เช่น PCB ในอาคาร จะต้องเชื่อมต่อตัวกรองคาร์บอนกัมมันต์ไปยังตัวกรอง HEPA

อุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นสิ่งแวดล้อมของ Camfil สามารถรักษาความจุการทำงานตลอดการทำงาน ซึ่งจะแตกต่างไปจากอุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นสิ่งแวดล้อมที่ใช้ก่อนหน้านี้ ตัวกรองแบบตลับที่กรองในตัวจะทำให้มั่นใจในการดูดฝุ่นสูงสุด ในเวลาเดียวกัน ตัวกรอง HEPA ได้รับการป้องกันต่อโหลดของฝุ่นสูงสุด และทำให้มีอายุการใช้งานานมาก

อุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นสิ่งแวดล้อมของ Camfil ต้องใช้การเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอย่างเดียวเพื่อทำงาน ทำให้ได้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เรียบง่าย 

Kingo มีแรงงาน 6 คนมอบหมายเฉพาะในการทำงานนี้ที่ H.C. ภายในสองปี หม้อไอน้ำของ Ørstedsværket และชิ้นส่วนเหล็กอื่นๆ ถูกตัดชิ้นด้วยเครื่องตัดแบบเปลวไฟ และฉนวนรวมถึงชิ้นส่วนอาคารถูกทำลายเป็นชิ้นๆ วัสดุรวม 6,500 ตันถูกนำออกไปในช่วงระยะเวลาสองปี

จากข้อมูลของ Bent Kjeldsen ผู้จัดการสัญญาของ Kingo Karlsen ระบุว่ามีการปรับปรุงอย่างมากในสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับงานประเภทนี้หลังจากที่พวกเขาลงทุนในอุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่น ปัจจุบัน Kingo Karlsen มีอุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นสิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์ตัวเก็บฝุ่นแบบแยกส่วนจาก amfil ไว้ใช้งานหลายตัว


Created 6 พฤษภาคม 2562