การผลิต: Georgian Gates

โรงงานแปรรูปโลหะปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน

รับชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ Camfil ให้ระบบกรองอากาศที่ Georgian Gates ด้วยอุปกรณ์กรองอากาศอุตสาหกรรม


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Camfil’ สำหรับ
 อุตสาหกรรมแปรรูปวัสดุ

Created 6 พฤษภาคม 2562