กลิ่นการหมัก

กลิ่นการหมัก

ผู้ผลิตเวชภัณฑ์รายสำคัญรายหนึ่งแก้ไขปัญหากลิ่นการหมักโดยการติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศอุตสาหกรรมแนวตั้งของ Camfil

โปรไฟล์บริษัท

บริษัทเวชภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพน์นิวยอร์ก บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาทางตะวันออกเฉียงเหนือและดำเนินการวิจัยและพัฒนารวมถึงผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ที่หลากหลาย

กลิ่นไม่พึงประสงค์หมุนเวียนในห้องแล็ป และข้อกังวลไปจนถึงฝ่ายบริหาร

มีกลิ่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนในห้องแล็ปของผู้ผลิตและพื้นที่จัดเก็บห้องเย็น และพนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นที่น่ารำคาญที่เริ่มมาจากตัวอย่างการหมักที่จัดเก็บไว้ พนักงานร้องเรียนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งสุดท้ายกลิ่นหมุนเวียนไปถึงฝ่ายบริหารและข้อกังวลถูกเลื่อนระดับขึ้นไป นักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องเข้าถึงห้องเย็นที่มีอุณหภูมิ 45&องศา F ซึ่งมีปริมาณของการเดินเข้าออกไปมาอย่างมากพอสมควร การเข้าและการออกจากห้องเย็นทำให้กลิ่นระเหยออก และประตูที่ถูกเปิดทิ้งไว้บ่อยๆ ในขณะถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง ภายในไม่กี่นาทีหลังเปิดประตู กลิ่นย้ายไปยังโถงทางเดินและสำนักงานใกล้เคียง กลิ่นจะเป็นกลิ่นจากเอทานอลเป็นหลักและพิจารณาว่าไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่้สร้างความไม่พึงพอใจและรบกวนพนักงานที่ได้รับกลิ่นในขั้นสูงสุด ในการใช้งานระบบการหมัก กลิ่นจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการและแม้ว่าจะไม่เป็นอันตราย แต่คนงานที่ได้รับกลิ่นจะมีความไม่พึงพอใจสูงสุด

การดำเนินการ

การรวมระบบกำจัดกลิ่นไปยังระบบ HVAC ที่มีอยู่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ และการปรับแก้ระบบก็ถูกห้ามกระทำ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ Camfil อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทเวชภัณฑ์นี้เริ่มตรวจสอบทางเลือกอื่น Camfil แนะนำโซลูชันที่นำเสนอการติดตั้งทันทีพร้อมให้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว และจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์สถานีออกขนาด 120 V ที่มีอยู่ อุปกรณ์ที่แนะนำมีขนาดการวางน้อยทำให้ติดตั้งในพื้นที่อนุญาตได้ง่าย โซลูชันอุปกรณ์กรองอากาศแบบวางยืนของ Camfil  ถูกกำหนดรูปแบบพร้อมกับตัวกรองแบบแยกส่วน ซึ่งจะควบคุมกลิ่นในขณะมี่ให้ต้นทุนต่ำเป็นทางเลือกสำหรับผู้ผลิตเวชภัณฑ์นี้ ในชุดอุปกรณ์มีกล่องดักไอ CamCarb  จำนวน 20 ตัวเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีก๊าซ อุปกรณ์กรองอากาศอุตสาหกรรมแนวตั้งนี้มีอายุการใช้งานที่คาดหมายสำหรับการใช้งานกับวัฎจักรตัวกรองคาร์บอนอยู่ที่ 18 เดือน

กำจัดกลิ่นอย่างสมบูรณ์และอย่างทันที

ข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพอากาศหายไป และกลิ่นถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์ สำนักงานใกล้เคียงไม่พบกลิ่นอีก และพนักงานใช้พื้นที่จัดเก็บได้รายงานถึงการปรับปรุงที่สำคัญจากการไม่พบการก่อตัวของกลิ่นหรือการระเหยออกของอากาศในพึงประสงค์อีกต่อไป อุปกรณ์กรองอากาศแนวตั้งของเครื่องกรองอากาศอุตสาหกรรมให้ผลลัพธ์ด้านบวกในทันทีหลังจากติดตั้ง และยังสามารถควบคุมกลิ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมักได้อย่างประสบผลสำเร็จต่อเนื่อง

A freestanding industrial air cleaner fighting fermentation odors
One of Camfil's freestanding vertical industrial air cleaners
"เราพบว่าสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศของเราได้ทันทีและกลิ่นหายไปอย่างสิ้นเชิง
Created 6 พฤษภาคม 2562