การกักเก็บฝุ่นภายในโรงงานคอนเทนเนอร์

Container manufacturer AMG

Created 13 พฤษภาคม 2565
Camfil ได้มอบระบบการดูดฝุ่นและควันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้แก่ผู้ผลิตคอนเทนเนอร์ AMG ซึ่งให้อัตราการกรองที่สูงขึ้น ระบบที่ยั่งยืนมากขึ้นและอายุการใช้งานแผ่นกรองที่ยาวนานขึ้น

เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการในการผลิตที่เพิ่มขึ้นในประเทศโปแลนด์ AMG ได้ย้ายการผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ พบว่าภายในอาคารแห่งใหม่นั้นไม่เป็นไปตามกฏข้อบังคับ (Permissible Exposure Limit (PEL)) เกี่ยวกับการสัมผัสฝุ่นและควัน

AMG ทำการเชื่องานขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นปกติได้.

ฝุ่นจากการทำงานของ AMG นั้นละเอียดและติดไฟได้เมื่อมีน้ำหนักมาก - ในบางพื้นที่ของโรงงานมีปริมาณอากาศสูงกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.

เพื่อให้สามารถนำเสนอนวัตกรรมที่เหมาะสม แคมฟิลได้ดำเนินการตรวจสอบภายในโรงงานอย่างละเอียด.

การวัดระดับการปล่อยมลพิษเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในการผลิต การวิเคราะห์ฝุ่นภายในห้องปฎิบัติการของแคมฟิล เพื่อให้มั่นใจในการเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม

นวัตกรรมของ แคมฟิล ที่เรานำเสนอคือ ระบบ X-Flodust ของ Gold Series พร้อมตัวเก็บฝุ่น GSX16 ติดตั้งภายนอกอาคารเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมคือ Camfil จะสามารถติดตั้งเครื่องดักฝุ่นตัวใหม่ภายในเวลา 8 ชั่วโมง แยกจากเครื่องควบคุม.

ขอบคุณนวัตกรรม Gold Series X-Flo ของ Camfil AMG มีระบบดูดฝุ่นและควันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบความยั่งยืนมากขึ้นเนื่องจากการใช้พลังงานลดลงและอายุการใช้งานแผ่นกรองที่ยาวนานขึ้น
BENEFITS TO CUSTOMER:
  • ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารและโรงงานผลิตให้สะอาดตามหลักอนามัยและความปบอดภัย
  • อายุการกรองยาวนานของแผ่นกรอง Gold Cone X-Flo ทำให้พร้อมในการทำงานตลอดเวลา
  • อากาศบริสุทธิ์ประมาณ 70% จะถูกหมุนเวียนและใช้ในการผลิตสู่การประหยัดพลังงานและต้นทุนอย่างมาก.
  • ชุดควบคุมช่วยในการปรับระดับลมตามความต้องการที่แตกต่างกัน ช่วยในการลดพลังงานโดยรวมของระบบได้ประมาณ 30%