Compass Transport Netherlands Case Study

Compass Transport บริษัทด้านการขนส่งที่ตั้งอยู่ ณ เมือง Hardenberg ประเทศ Netherlands ทุกวันจะมีรถบรรทุกมากกว่า 40 คันเดินทางไปเพื่อกระจายสินค้า ณ สถานที่ต่างๆหลาย 100 กิโลเมตร โดยเป้าหมายหลักของการกระจายสินค้าและการขนส่งต่างๆ เป็นการขนส่งแบบ B2B โดยการขนแบบพาเลทเต็มคันรถ. Compass Transport มีพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าขนาด 12,000 ตารางเมตร เพื่อจัดเก็บสินค้าระยะยาวและสินค้าที่รับเข้ามาเพิ่ม เดือนเมษายน 2019 คลังสินค้าแห่งใหม่ ณ เมือง Hardenberg ได้เริ่มเปิดใช้งาน. ในระหว่างการก่อสร้างคลังเก็บสินค้าแห่งใหม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการกรองและการกำจัดฝุ่น ที่ผ่านมา Compass Transport ประสบปัญหากับการจัดการเรื่องฝุ่น จึงเริ่มให้ความสำคัญกับการจัดการฝุ่นและใช้เทคโนโลยีการกรองอากาศ

ศูนย์คลังสินค้าแห่งใหม่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นสถานที่ปลอดฝุ่น แหล่งที่มาของฝุ่นขนาดใหญ่นั้นมากจากรถขนของที่มีการขยับขับเคลื่อนตลอดทั้งวันีวมไปถึงเมื่อเกิดการเก็บของเป็นเวลานานทำเกิดการกักเก็บฝุ่นไว้จำนวนมากขึ้นเป็น 2 เท่า  โดยขั้นตอนเริ่มต้นทางแคมฟิลจะเริ่มการตรวจวัดคุณภาพอากาศและพื้นที่ให้เหมาะสม เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ใหม่ยังไม่เคยมีการใช้งานจึงเริ่มจากการคำนวนและคาดการจากแระสบการณ์ที่เคยเจอทั้งหมด ขั้นตอนที่สำคัญคือการคำนวนพื้นที่และจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องฟอกอากาศทั้งหมดจำนวนเท่าใดเพื่อขจัดปัญหาฝุ่น (ความจุ 27,000 ลูกบาศก์เมตร) และวิเคราะห์ช่องลมเพื่อจัดหาความเหมาะสมที่สุด air cleaners type CC 6000 

การป้องกันปัญหาฝุ่นละอองเป็นหนึ่งในความท้าทายพร้อมกับข้อ จำกัดที่ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย Camfil ไม่ควรกีดขวางการทำงาน ดังนั้นแคมฟิลจึงขอนำเสนอการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศไว้บนเพดาน The air cleaners are equipped with ePM1 55% pre-filters and H13 efficiency main filters. 

มาพร้อมกับเครื่องและโปรแกรม Air Image Sensor ที่ติดตั้งไว้ตรงกลางซึ่งสามารถตรวจสอบการวิเคราะห์ออนไลน์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความเข้มข้นของฝุ่นและสถานะการทำงานของเครื่องฟอกอากาศแต่ละตัว เราสามารถตรวจค่าความเข้มข้นของฝุ่นได้แบบเรีบลไทม์ เมื่อถึงเวลาที่เครื่องฟอกอากาศจำเป็นต้องงเปลี่ยน Filter โปรแกรม Air Image Censor จะแจ้งเตือนเช่นกัน ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากเครื่องฟอกอากาศสามารถลดปริมาณฝุ่นลงได้ 80% โดยเฉลี่ย 20 มก./ลบ.ม. เมื่อไม่มีกิจกรรม จะลดลงอีก 0.4 มก./ลบ.ม.

ทำการติดตั้ง AIR CLEANER CC 6000 ปริมาณฝุ่นลดลง 80% ปรับปรุงคุณภาพสภาพแวดล้อมแก่พนักงานขณะปฎิบัติงานและปกป้องสินค้าภายในคลังสินค้า

“ครั้งหนึ่งเราเคยเกิดปัญหาไฟดับเครื่องฟอกอากาศถูกปิดและภายในไม่กี่ชั่วโมง มีการร้องเรียนจากพนักงานว่าเกิดการระคายเคืองที่ตาและคัดจมูก เมื่อไฟฟ้าเริ่มทำงานและเครื่องฟอกอากาศแคมฟิลทำงาน เหตุการณ์ต่างๆเข้าสู่ปกติ เครื่องฟอกอากาศแคมฟิลนั้นมีผลต่อสภาพแวดล้อมและคลังสินค้าของเราโดยตรง“  Managing Director, Compass Transport
Created 28 ตุลาคม 2563