ผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มลดการใช้ตัวกรองในแต่ละปีมากกว่าร้อยละ 80

โปรไฟล์ของบริษัท

Camfil ร่วมงานกับหนึ่งในบริษัทอาหารระดับโลกขนาดใหญ่ที่สุดและผู้นำระดับโลกในอุตสาหรรมน้ำดื่มบรรจุขวด โดยมีการผลิตในประเทศต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศ ผู้ผลิตมุ่งมั่นต่อสุขภาพ กระบวนการเติมน้ำลงในอาหารแห้ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งแวดล้อม เมื่อพูดถึงการใช้น้ำ บรรจุภัณฑ์ และพลังงาน

ตัวกรองอากาศที่แย่ทำให้การผลิตช้าลง

เนื่องมาจากผลที่ตามมาของการปนเปื้อนทางอากาศจากการปฏิบัติการบรรจุหีบห่อ ผู้ผลิตจึงเปลี่ยนตัวกรองบนทางเข้าสายพานลำเลียงการบรรจุขวดบ่อยๆ หากไม่เปลี่ยนตัวกรองตามที่จำเป็น พวกเขามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนของสายพานและการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ การทดลองก่อนหน้านั้นกับตัวกรองราคาถูกแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวอย่างสม่ำเสมอ ตัวกรองที่เป็นรอยพับและตัวกรองขั้นสุดท้ายล้มเหลวก่อนกำหนดและได้รับแรงต้านที่อัตราสูงซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ และส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในระบบ การปรับแก้การไหลเวียนของอากาศในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง การสูญเสียการผลิต และจำนวนลังที่น้อยลง กระบวนการเปลี่ยนตัวกรองและการปรับแก้การไหลเวียนของอากาศอยู่ตลอดเวลา นำไปสู่ปัญหาด้านการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มภาระต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญต่อวัสดุ แรงงาน และโลจิสติกส์ของโรงงาน

เมื่อเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นและความต้องการเวลาของบุคลากรงานซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น ’ ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายนี้จึงเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมการกรองที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ตระหนักว่าพวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้นด้วยต้นทุนที่ลดลง ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายนี้จำเป็นต้องมีโซลูชั่นสำหรับอากาศสะอาด ที่จะลดต้นทุนของรอบการใช้งานของตัวกรองอากาศและต้นทุนการซ่อมบำรุง

A bottling machine operating with an air filtration solution

การปรับค่าตัวกรองใหม่อย่างง่าย

Camfil ผู้รับสัญญาตัวกรองอากาศสำหรับองค์กร ได้รับเชิญให้ไปเยือนสถานประกอบการเพื่อให้คะแนะนำ ตัวแทนจาก Camfil แนะนำการแก้ไขในสนามอย่างง่ายกับเครื่องดักฝุ่นระบบตัวกรองโดยใช้เครื่องยึดของ Camfil การดำเนินการนี้เปิดโอกาสให้อาคารบรรจุขวด เปลี่ยนการใช้งานผสมผสานระหว่างตัวกรองต้นทางแบบมีรอยพับขนาด 4 นิ้ว และตัวกรองขั้นสุดท้ายขนาด 4 นิ้ว ไปเป็นรูปแบบการตั้งค่าตัวกรองต้นทางขนาด 2 นิ้ว และตัวกรองแบบกล่องขนาด 12 นิ้ว จากนั้นจึงมีการทดสอบการใช้งานผสมผสานระหว่างตัวกรองที่แตกต่างกันสองรูปแบบ มีการเปรียบเทียบการใช้งานผสมผสานระหว่างตัวกรองขนาด 2 นิ้ว 30/30 ของ Camfil® และตัวกรอง RigaFlo ขนาด 12 นิ้ว® เคียงข้างกัน กับตัวกรอง 30/30 ขนาด 2 นิ้ว ของ Camfil และตัวกรอง Durafil ES ขนาด 12 นิ้ว® Camfil ยังได้ยอมรับว่า เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะมีการทดสอบตัวกรองตัวอย่างในห้องปฏิบัติการภาคสนาม ตามเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2-1999 – ว่าด้วยประสิทธิภาพในการกำจัดสารปนเปื้อน ความสามารถในการกักเก็บสารปนเปื้อน และแรงต้านการไหลเวียนของอากาศ

ตัวกรองของ CAMFIL ให้ผลดีกว่าโซลูชั่นเก่า

กาทดสอบได้พิสูจน์ว่าการใช้งานผสมผสานระหว่างตัวกรองของ Camfil ทนกว่าโซลูชั่นตัวกรองต้นทางขนาด 4 นิ้ว/ตัวกรองขั้นสุดท้ายของผู้บรรจุขวด ตัวกรองต้นทาง  30/30 ขนาด 2 นิ้ว  อยู่ได้นานกว่าหกเดือน เมื่อเทียบกับขนาด 4 นิ้ว ซึ่งอยู่ได้นานเพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น ตัวกรอง Riga-Flo ของ Camfil และ Durafil ES อยู่ได้นานหกเดือนและ 12 เดือนตามลำดับ เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพสามเดิอนที่ผู้บรรจุขวดได้สัมผัสกับตัวกรองขั้นสุดท้ายขนาด 4 นิ้ว แรงต้านตัวกรองอยู่ในขั้นต่ำที่สุด และดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปรับแก้การไหลเวียนของอากาศในสายพานอย่างสม่ำเสมอ

A combination of pre-filter and box-style filters from Camfil.

ต้นทุนตัวกรองและต้นทุนการติดตั้งโดยรวมถูกหั่นลง

ตัวกรองที่น้อยลง แรงงานและการสูญเสียที่น้อยลง ทั้งหมดนี้หมายถึงต้นทุนที่ลดลง
ผลที่ตามมาจากการทดลองที่ได้มีการดำเนินการก็คือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มได้พิสูจน์ว่า สถานประกอบการจะประหยัดต้นทุนและมีการปรับปรุงเป็นอย่างมากในประสิทธิภาพของสายพาน เนื่องจากแนวทางใหม่มีแรงต้านทานที่ลดลงและได้รับแรงต้านทาน ณ อัตราที่ช้ากว่า การปรับแก้การไหลเวียนของอากาศในสายพานอย่างสม่ำเสมอจึงถูกกำจัดไป และเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงก็จะมีเวลาว่างไปทำกิจกรรมอื่นๆ และเนื่องจากการเปลี่ยนตัวกรองนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยเท่าเดิม อาคารผลิตจึงได้ประโยชน์จากแรงงานที่น้อยลง การสูญเสียที่น้อยลง และต้นทุนในการกำจัดของเสียที่น้อยลง

การประหยัดพลังงานและประโยชน์ที่เพิ่มเติม
การเปลี่ยนมาใช้โซลูชั่นตัวกรองต้นทางและตัวกรองขั้นสุดท้ายของ Camfil ปรับปรุงประสิทธิภาพแรงต้านทานการไหลเวียนของอากาศในระบบจัดการอากาศ โซลูชั่นใหม่ปฏิบัติการเมื่อมีการเปลี่ยนความดันตกคร่อม 0.80” wg ซึ่งจะประหยัดเงินให้กับปฏิบัติการบรรจุขวด 11,851 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี

An energy-savings calculation based on pre-filter and final filter solutions
Created 6 พฤษภาคม 2562