Unstable to Stable Pressure Drop
For Duke Energy's Bartow Power Generation on the Coast

Bartow Power Generation CamPulse HemiPleat GTC

ตัวกรองกังหันก๊าซในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเกลือและความชื้นสูงมักได้รับผลกระทบจากแรงดันตกคร่อม (dP) ที่ไม่เสถียร

FIELD TESTING

ลูกค้าของแคมฟิลส่วนใหญ่นั้นต้องการความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ก่อนลงทุนในการใช้งาน แคมฟิลจึงเพิ่มความมั่นใจด้วยการทดสอบด้วย CamLab ห้องทดลองเคลื่อนที่ของแคมฟิล ที่ช่วยทดสอบและจำลองการทำงานของระบบต่างๆได้อย่างเห็นภาพมากขึ้นและสามารถทดสอบระบบและวัดค่าได้จากระยะไกล

THE TEST SITE

Duke Energy, เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในอากาศทางเข้าของอากาศ Duke ได้ทำการทดสอบภาคสนามภายใน Camlab1 โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นกรองต่างๆ พื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ได้รับการคัดเลือกโดยเฉพาะเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ท้าทายอย่างมาก ไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบทางอากาศจากความเค็มเท่านั้น แต่ยังมีภูมิอากาศเขตร้อนชื้นและรัดับความชื้นสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นเกือบ 100% Camlab ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบ Campilse HemiPleat™ GTC F7.

RESULTS

การตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพในช่วง 3 เดือน.

 

Image-Bartow-CamLab-dP-ENG.jpg 

The CamLab วัดค่า dP เมื่อเวลาผ่านไปแผ่นกรองอากาศ F9 ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ Camfil HemiPleatTM GTC.

 

   FILTRATION DATA

      Image-Bartow-Filtration-Data-ENG.jpg

 

    SITE DATA

 Image-Batow-Site-Data-ENG.jpg

 

 

 CAMLAB TAKEAWAYS

แม้จะเริ่มต้นที่ dP ที่ใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความผันผวนของ dP ที่แตกต่างกันส่งผลให้เห็นผลการทดสอบภายในห้องปฎิบัติการหรือการจำแนกแผ่นกรองอากาศเป็นจุดเริ่มต้นการทำความเข้าใจว่าแผ่นกรองจะมีปฎิกริยาอย่างไรในการใช้งานจริง เนื่องจากประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศเมื่อเวลาผ่านไปมีผลกระทบต่อต้นทุนตลอดอายุการใช้งานสิ่งนี้ยังเน้นถึงการให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกแผ่นกรองอากาศที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม Camlab เป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานในการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการประเมินประสิทธิภาพ.

 Lower and stable dP means:

  • ประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า
  • ลดความเสี่ยงต่อผลกระทบการทำงานของเครื่องยนต์
  • การใช้งานยาวนานขึ้นลดการเสียหายในการทำงานของเครื่องยนต์

Higher efficiency also means:

  • พลังขับเคลื่อนมากขึ้นการปนเปื้อนน้อยลง
  • เวลาหยุดการทำงานน้อยลงเนื่องจากลดความจำเป็นในการทำความสะอาด
  • ลดความเสี่ยงในการกัดกร่อนจากเกลือและน้ำ

UNDERSTANDING THE DIFFERENCES

Image-Bartow-CamPulse-Grid-ENG.png

แผ่นกรองอากาศแบบพัลส์มีจัดจำหน่ายทั่วโลก แต่เดิมนั้นได้มีการออกแบบสำหรับพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองระดับสูง แผ่นกรองแบบพัลส์เดิมนั้นอาศัยฝุ่นที่เกาะบนพื้นผิวแผ่นกรอง ในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลเมื่อมีเกลือและความชื้นเพิ่มขึ้น อนุภาคฝุ่นทำให้ค่า dP สูง ด้วยตัวกรอง GTC ส่งผลให้ dP ลดลงตลอดอายุการใช้งาน HemiPleatTM ช่วยให้มีพื้นที่รับผิวลมมากขึ้นส่งผลให้ dP โดยรวมต่ำลง.


1 Airflow set at 1610 cfm/filter (2735 m3/h), dP sampled hourly and efficiency sampled daily.

2 Based on literature, 1"wg dP increase results in 0.45% power loss for an operator.

Projections on potential savings from lower dP based on a 200 MW turbine
Power loss due to dP per 1 "wg (250Pa)  0.45% per "wg
Average lower dP of CamPulse HemiPleatTM GTC 0.35"wg (80 Pa)

 Total power Loss [0.0045 x 0.35 x 200]

 0.315 MW
 Test running hours 2367 h
Power loss per 100 days of test 745 MWh

Created 21 ตุลาคม 2563