GigaPleat

GigaPleat

GigaPleat-paneler er filter med høy renhetsgrad for renromsmiljøer. De benytter media laget av adsorbenter innebygd i en plissert tredimensjonal vevd tredimensjonal fiberdukstruktur for å fjerne molekylære forurensninger.

Panelfilter fra GigaPleat er designet med plisserte innebygde medier montert i en metall- eller plastramme for å fjerne molekylære forurensninger. GigaPleat-paneler gir høy ytelse og er designet for renromsapplikasjoner, spesielt i produksjonsanlegg for silisiumskiver, halvledere, harddisker og flatskjermer. Filtrene er tilgjengelige i en rekke standardstørrelser og tykkelser som passer til viftefilterenheter, tak og prosessutstyr.

Panelene bruker aktivt kull av høy kvalitet for å oppnå høy utskillingsgrad av flyktige organiske forbindelser (VOC), ionebytterharpikser for baser (spesielt ammoniakk) og kjemisk impregnert kull for syrer. Ulike medier kan kombineres i samme panel for å fjerne flere molekylære forurensninger. Dopanter og ildfaste materialer fjernes i et enkelt medium eller en kombinasjon av de ovennevnte mediene, avhengig av molekylenes egenskaper. Faktisk oppnådd ytelse avhenger av filterkonfigurasjon og luftstrøm. GigaPleat-paneler er testet for avgassing og partikkelutslipp for å oppfylle forskriftene for høy renhet i renromsmiljøer og for å forhindre forringelse av levetiden til HEPA- og ULPA-filtre plassert på utløpssiden av viftefilterenheter.