CityPleat

CityPleat

CityPleat panelfilter er en enkel løsning som passer til et bredt spekter av ventilasjonssystemer og filterskap. De er laget av kombinasjonsmedier og fjerner både partikler (PM) og molekylære forurensninger.

CityPleat er designet med innebygde bretter eller kombinasjonsmedier som sikrer fjerning av både partikler og molekylære forurensninger. CityPleat-paneler leverer gjennomsnittlig effektivitet og er beregnet til innendørs luftkvalitet (IAQ) med lav påvirkning og komfortapplikasjoner. Filtrene er tilgjengelige i forskjellige størrelser og tykkelser for å passe filterskinner eller rammer i filterskap.

Panelene bruker et bredt spekter av aktivt kull for å oppnå en ønsket utskillingsgrad for en rekke luftbårne kjemikalier. Filtrene bruker en mekanisme kalt RAD (Rapid Adsorption Dynamics) som sikrer maksimal ytelse mot de fleste kjemikalier som finnes i urbane bygninger.

Vanlige klassifiseringer for partikkelseparasjon er grov 65% (Coarse) i henhold til ISO 16890 og MERV 7 i henhold til ASHRAE 52.2. Den faktiske ytelsen avhenger av filterkonfigurasjon og luftmendge. CityPleat kan kastes. Med forbehold om trykktapskompatibilitet, kan CityPleat-filter erstatte konvensjonelle forfilterpaneler for å gi forbedret inneluftkvalitet (IAQ) i et enkelt filter. CityPleat-filtre brukes også ofte som midlertidige løsninger, for eksempel for kortsiktige eller middels langsiktige byggeprosjekter.