CamCarb

CamCarb

CamCarb-paneler erbjuder ett mångsidigt sortiment av tunnbädds- och lösfyllda produkter i olika dimensioner anpassade för ett brett sortiment av ventilationssystem och filterskåp. CamCarb kan användas inom en rad olika applikationer såsom utomhusluft, recirkulationsluft och frånluft, för måttliga koncentrationer av molekylära (gasformiga) föroreningar.

CamCarb-paneler ger hög prestanda i inomhusluftkvalitet (IAQ), komfort och lätta arbetsprocesser, samtidigt som måttliga tryckförlustvärden uppnås. CamCarb-paneler använder en hög vikt av adsorbent per luftflödesenhet. Panelerna kan fyllas med en rad olika molekylär filtreringsmedia (kol och CamPure) för att ge bredspektrum- eller riktad adsorption av molekylära föroreningar, inklusive odörer och irriterande, giftiga och korrosiva gaser och ångor. Panelerna kan tillverkas av olika material för att passa olika tillämpningar: PG (plast), PM (metall), PC (komposit) och PB (bundet kol). Det är bäst att montera panelerna horisontellt eller med liten lutning. För att förbättra hållbarheten finns alternativ för att fylla på CamCarb PG och i vissa fall PM-paneler, beroende på applikationsdetaljerna. Specifika möjligheter bör diskuteras med er lokala kontakt på Camfil.